Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ung i den världsvida kyrkan

Utbyte Tanzania

Tanzanias lutherska kyrka finns med i utbytesprogrammet genom det nordvästra stiftet: Evangelical Lutheran Church of Tanzania, North Western Diocese - ELCT-NWD

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania har fler än fem miljoner medlemmar och är en av världens största lutherska kyrkor. Den växer hela tiden. Kyrkan är ständigt närvarande i samhället genom allt från kyrkor till biltvättar, och lever sida vid sida med en mängd andra kristna och muslimska samfund.

Svenska kyrkans relation till ELCT går långt tillbaka i tiden, och idag finns flera utsända medarbetare från Svenska kyrkan på skolor, sjukhus och i församlingar i landet. I Nordvästra stiftet ligger Ndolage-sjukhuset där Svenska kyrkan länge har haft utsända.

Ung i den världsvida kyrkan har sedan i början av 2000-talet samverkat med ELCT’s nordvästra stift vid Victoriasjöns västra strand. Där får du som deltagare dela församlings- och bylivet i någon av de många församlingar och byar som utgör stiftet. 

Fakta om Tanzania

  • Tanzania ligger i östra Afrika och kan skryta med både Afrikas högsta berg (Kilimanjaro), Afrikas största sjö (Victoriasjön), och att vara ett av de områden i världen som varit bebott längst.
  • Tanzanias folk består av en mängd olika folkgrupper eller stammar, och över hundra språk talas i landet.
  • I skolan undervisas i swahili och engelska. Swahili är det gemensamma språket i landet.
  • Ungefär en tredjedel av befolkningen är kristna, en tredjedel muslimer och en tredjedel traditionellt troende.

Kyrkan i tanzania

Utbyte med ELCT-NWD –Evangelical Lutheran Church of Tanzania, North Western Diocese har funnits sedan början av 2000-talet. Läs mer på kyrkans webbplats