Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ung i den världsvida kyrkan

Utbyte Brasilien

Brasiliens lutherska kyrka - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB, finns med i utbytesprogrammet.

Ung i den världsvida kyrkan har sedan 2008 samverkat med IECLB. Som utbytesdeltagare får du se några delar av detta stora land, och dela livet både i storstäder och i små landsbygdsbyar.

IECLB är Brasiliens största lutherska kyrka med över 700 000 medlemmar.

Brasilien är ett verkligt multikulturellt land där kyrkan lever i det europeiskt präglade syd, i de nordöstra delarnas afro-brasilianska kultur och bland Amazonas ursprungsfolk.

Störst är IECLB i Brasiliens södra delar, men den finns i hela det vidsträckta landet och söker olika sätt att vara kyrka på i olika sammanhang.

Svenska kyrkan har i många år arbetat med och inspirerats av Brasiliens befrielseteologi, och har också en utlandsförsamling i São Paulo.

Kyrkan i Brasilien

År 2008 blev den Lutherska kyrkan i Brasilien, IECLB –Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, en av kyrkorna i utbytesprogrammet.

Läs mer om IECLB på kyrkans webbplats.