Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 96 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Meny
Till innehållet
katastrofinsatser

Stöd Syriens flyktingar

De som flytt från Syrien har ofta fått lämna allt. Många har upplevt krig, hot, tortyr och våldtäkt. För att de ska orka leva vidare behövs en känsla av struktur och mening i tillvaron. Var med och ge stöd och hopp du också!


Syriens flyktingar - K210

Konflikten i Syrien bröt ut i början av 2011 och har inneburit år av lidanden och ofattbart stora förluster. Över sex miljoner är på flykt inom Syriens gränser där det är väldigt svårt och farligt att bistå dem med den hjälp som behövs. Fem miljoner har redan lämnat landet.

Svenska kyrkan stöder flyktingar i grannländerna Jordanien, Libanon och Turkiet, i flyktingläger och lokalsamhällen.  Vårt fokus ligger på psykosociala insatser. Det kan handla om traumabearbetning, avslappningsövningar, gruppdiskussioner och jämställdhetsarbete. Men även om måleri, drama, lek och utbildning. Aktiviteter som kan ge personer med svåra upplevelser bakom sig hopp och ny kraft.

Flyktinglägret Zaatari

Följ med Gunilla Hallonsten, tidigare internationell chef för Svenska kyrkan till flyktinglägret Za’atari i Jordanien, där över 80 000 syriska flyktingar bor. Se bilder från fritidsgården som vi varit med om att bygga upp (2 min:34 sek):

Det här går din gåva till:

  • Samtal om psykisk hälsa och utbildning i att ge psykosocialt stöd.
  • Jämställdhetsarbete och gruppsamtal om kvinnors rättigheter.
  • Information om vart kvinnor kan vända sig om de utsätts för våld i hemmet eller riskerar att giftas bort.
  • Stöd till gravida och mödrahälsovård.
  • Drama, rollspel, måleri, avslappningsövningar och gruppdiskussioner som hjälper ungdomar och vuxna att klara av en svår livssituation.
  • Möjligheter för barn att leka, skapa och få vara barn. Barnen får prata om och bearbeta sina upplevelser. De får också på ett lekfullt sätt lära sig om sina rättigheter och att säga nej till övergrepp.
  • Yrkesutbildning inom skrädderi, hårfrisering och matlagning och mikrolån så att unga kan starta en egen verksamhet och få inkomster.

Verksamhetsbloggen om flyktingarna i Syrien

Människor på flykt tvingas lämna allt bakom sig. Många har upplevt krig, hot, tortyr och våldtäkt. Detta leder ofta till stort psykiskt lidande och värst utsatta i krig och konflikter är nästan alltid kvinnor och barn. Därför är behoven av psykosocialt stöd mycket stort i lägren.

Svenska kyrkan har haft experter inom psykosocialt stöd på plats sedan 2012. De håller i gruppdiskussioner för vuxna och hjälper barn att bearbeta sina trauman via lek och måleri. Experterna undervisar även människor som lever i lägret i att ge psykosocialt stöd och för på så sätt det viktiga arbetet vidare.

Fritidsgården finns för unga som inte mår bra

Stressen och oron tillsammans med den hopplöshet och sysslolöshet man kan uppleva i ett flyktingläger kan lätt leda till konflikter och våld. Därför har Svenska kyrkans internationella arbete varit med om att bygga upp en fritidsgård för barnen och ungdomarna.

Fritidsgården är viktig, både för ungdomar som är stökiga och som har hoppat av skolan, och för dem som är tysta, ledsna och lätt sluter sig.  Fritidsgården blir en plats där ungdomarna kan få utlopp för sin energi och fokusera på annat än sin svåra situation för en stund. Målet är att ungdomarna ska lära sig att uttrycka sina känslor och kunna samspela socialt med andra.

Stöd för att hindra att unga flickor gifts bort

När människor lever under extrema förhållanden händer det att de tar till extrema metoder för att klara situationen. En fruktansvärd ny trend är att desperata familjer säljer unga kvinnor för giftermål. Och hur obegripligt det än är så blir det mer och mer vanligt eftersom det plötsligt normaliseras från att ha varit tabu.

Svenska kyrkan arbetar för att motverka tvångsäktenskap genom att föra samtal om jämställdhet och kvinnors rättigheter, och genom att sprida iformation om vart kvinnor kan vända sig om de utsätts för våld i hemmet eller riskerar att giftas bort.

Se SVT-filmen om 11-åriga Rana

Sveriges television besökte det arbete vi stöder i Jordanien 2016 inför Världens barn-kampanjen. Klicka på bilden för att komma till filmen nedan (7 min):

Se dig om i flyktinlägret

Vandra runt i flyktinglägret Za'atari och besök olika platser i ett tredimensionellt verktyg skapat av Martin Nedström! Klicka på bilden nedan och vandra runt med pilarna.

Vandra runt i flyktinglägret Za'atari och besök olika platser i det här tredimensionella verktyget skapat av Martin Nedström!

Flyktingarna från Syrien

Konflikten i Syrien bröt ut i början av 2011. Det har inneburit flera år av lidande och förluster vars omfattning inte går att föreställa sig.

Över sex miljoner människor lever på flykt i Syrien. Fyra av fem har stora humanitära behov. Eftersom striderna pågår är det väldigt svårt och farligt att ge stöd inne i Syrien.

Nära fem miljoner människor har flytt från Syrien. Svenska kyrkan stöder flyktingar i grannländerna Jordanien, Libanon och Turkiet, i flyktingläger och i lokalsamhällen.  

Ge till Syriens flyktingar - K210

Ge direkt via sms 
Sms:a SYRIEN till 72905 så ger du 100kr.

Swisha valfritt belopp till 9001223
Ange K210 i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen K210

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223