Prata med oss

katastrofinsatser

Stöd Syriens flyktingar

De som flytt från Syrien har ofta fått lämna allt. Många har upplevt krig, hot, tortyr och våldtäkt. För att de ska orka leva vidare behövs en känsla av struktur och mening i tillvaron. Var med och ge stöd och hopp du också!

Syriens flyktingar - K210

Konflikten i Syrien som bröt ut i början av 2011 har inneburit år av lidanden och ofattbara förluster. Över sex miljoner människor är på flykt inom Syriens gränser. Fem miljoner har redan lämnat landet och de flesta bor i omkringliggande länder. Över 200 000 civila har fått sätta livet till.

Svenska kyrkan stöder insatser både inne i Syrien och i omkringliggande länder. Behoven är enorma och omvärlden måste komma till de drabbades undsättning. Ge en gåva idag!

Stöd inne i Syrien

Av de ca 6 miljoner som är på flykt inne i Syrien lever 5 miljoner i belägrade och svåråtkomliga områden. Eftersom striderna pågår är det väldigt svårt och farligt att ge stöd inne i Syrien. Trots detta finns Svenska kyrkans partners där och arbetar med ett brett stöd för den syriska befolkningen.

Många syrier har gett upp hoppet om en politisk lösning men kämpar för att få livet att gå ihop. Utöver akuta insatser som fokuserar på exempelvis matsäkerhet, tak över huvudet och tillgång till rent vatten så arbetar man för stärka det syriska folket mer långsiktigt. Det handlar till exempel om att öka möjligheterna till utbildning och försörjningsmöjligheter, och att bidra till en tryggare uppväxt för barnen.

Stöd i grannländerna

Svenska kyrkan stöder syriska flyktingar i grannländerna Jordanien och Libanon, både i flyktingläger (Zaatari och Azraq, Jordanien) och i värdsamhällen. De lokala myndigheterna i grannländerna har satts under stor press på grund av den stora flyktingströmmen.

Svenska kyrkan stöder arbetet med att tillgodose människors grundläggande behov, men vårt fokus ligger också på psykosociala insatser. Det kan handla om traumabearbetning, avslappningsövningar och jämställdhetsarbete. Men även om måleri, drama, lek och utbildning. Dessa aktiviteter bidrar till att ge människor en känsla av mening i tillvaron, trots mycket svåra omständigheter.

Det här går din gåva till:

  • Matsäkerhet och näringslära.
  • Tak över huvudet och skydd (inkl ekonomiskt bidrag till hyra).
  • Utbildningstillfällen för barn som kommit efter i sin skolgång.
  • Hälsovård (återuppbyggnad av förstörda sjukhus och stöd till lokala kliniker, mödrahälsovård).
  • Skapa försörjningsmöjligheter (yrkesutbildning och bidrag till inkomstgenererande aktiviteter).
  • Kontantutdelning så att människor kan köpa det de mest behöver.
  • Rent vatten och sanitära anläggningar för att förhindra hälsorisker och sjukdomsspridning.
  • Extra stöd till personer med funktionsnedsättning.
  • Psykosocialt stöd (ex gruppsamtal,rollspel, måleri, avslappningsövningar).
  • Jämställdhetsarbete och information om vart kvinnor kan vända sig om de utsätts för våld i hemmet eller riskerar att giftas bort.

Verksamhetsbloggen om flyktingarna i Syrien

Hopp i en hopplös situation

Människor på flykt tvingas lämna allt bakom sig. Många har upplevt krig, hot, tortyr och sexuella övergrepp. Detta leder ofta till stort psykiskt lidande och värst utsatta i krig och konflikter är nästan alltid kvinnor och barn. Därför är behoven av psykosocialt stöd mycket stort.

Svenska kyrkan har specialkompetens inom psykosocialt stöd och har under åren av krig i Syrien bidragit med experter på plats för att utbilda och ge stöd i detta. Stress och oro tillsammans med den hopplöshet och sysslolöshet man kan uppleva i ett flyktingläger kan lätt leda till konflikter och våld. Därför har Svenska kyrkan bland annat varit med och byggt upp fritidsgården Fredsoasen i flyktinglägret Zaatari, Jordanien.

Stöd för att hindra att unga flickor gifts bort

När människor lever under extrema förhållanden händer det att de tar till extrema metoder för att klara situationen. Ett fruktansvärt exempel är att desperata familjer säljer unga kvinnor för giftermål. Och hur obegripligt det än är så blir det mer och mer vanligt eftersom det plötsligt normaliseras från att ha varit tabu.

Svenska kyrkan arbetar för att motverka tvångsäktenskap genom att föra samtal om jämställdhet och kvinnors rättigheter, och genom att sprida information om vart kvinnor kan vända sig om de utsätts för våld i hemmet eller riskerar att giftas bort.

Se dig om i flyktinlägret

Vandra runt i flyktinglägret Za'atari och besök olika platser i ett tredimensionellt verktyg skapat av Martin Nedström! Klicka på bilden nedan och vandra runt med pilarna.

Vandra runt i flyktinglägret Za'atari och besök olika platser i det här tredimensionella verktyget skapat av Martin Nedström!

Ge till Syriens flyktingar - K210

Ge direkt via sms 
Sms:a SYRIEN till 72905 så ger du 100kr.

Swisha valfritt belopp till 9001223
Ange K210 i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen K210

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223