Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

katastrofinsatser

Syriens flyktingar

Många av barnen i Syrien har vuxit upp under kriget. Att leva med konstant rädsla och i sönderslagna samhällen hämmar barnens utveckling.

Lidande och förlust i krigets Syrien

Konflikten i Syrien som bröt ut i början av 2011, har inneburit år av lidanden och ofattbara förluster. Över sex miljoner människor är på flykt inom Syriens gränser. Sju miljoner har flytt landet  varav 5 miljoner befinner sig i omkringliggande länder. Uppskattningsvis har närmare 500 000 civila fått sätta livet till.

Svenska kyrkan stöder insatser både inne i Syrien och i omkringliggande länder. Behoven är enorma och omvärlden måste komma till de drabbades undsättning. Ge en gåva idag!

Stöd inne i Syrien

Många av barnen som vuxit upp under kriget mår inte bra. De är rädda för höga ljud, för mörker och för att vara ifrån sina föräldrar. En del är aggressiva andra tillbakadragna. I nordöstra Syrien, som fram till oktober 2017 kontrollerades av IS, är det mesta förstört. Kvar finns minor och odetonerade granater och bomber som utsätter alla för fara. Att leva med konstant rädsla hämmar barn och ungas utveckling.

Just nu arbetar vi med:

 • säkerhetsutbildningar. Barn och unga lär sig hur de ska agera för att skydda sig själva och att notera och rapportera misstänkta föremål. 
 • säkra "fritidsgårdar". I områden med många föräldralösa barn öppnar vi barnvänliga, trygga platser där barnen med hjälp av lek, sport och aktiviteter får bearbeta upplevelser och utveckla tillit, relationer och trygghet.
 • säkra skolor. I samråd med elever, föräldrar och lärare gör vi satsningar på att återuppbygga klassrum och skolbyggnader.

Stöd i Jordanien

De lokala samhällena i grannländerna har satts under stor press på grund av det stora antalet flyktingar. I Irbid i norra Jordanien har konflikter blossat upp och vid upprepade tillfällen lett till våldsamheter.

Svenska kyrkan stöder psykosociala insatser med fokus på barns säkerhet och välmående. Det kan handla om traumabearbetning och att öka barn och ungas kunskap om deras rättigheter. Vi arbetar också med föräldrautbildningar och insatser för att öka barn och ungas tilltro till vuxna.

Din gåva går bland annat till:

 • Matsäkerhet och näringslära.
 • Tak över huvudet och skydd (inkl ekonomiskt bidrag till hyra).
 • Säkerhetsutbildningar
 • Återuppbyggnad av skolor
 • Hälsovård (återuppbyggnad av förstörda sjukhus och stöd till lokala kliniker, mödrahälsovård).
 • Skapa försörjningsmöjligheter (yrkesutbildning och bidrag till inkomstgenererande aktiviteter).
 • Kontantutdelning så att människor kan köpa det de mest behöver.
 • Rent vatten och sanitära anläggningar för att förhindra hälsorisker och sjukdomsspridning.
 • Extra stöd till personer med funktionsnedsättning.
 • Psykosocialt stöd (ex gruppsamtal, rollspel, måleri, avslappningsövningar).
 • Jämställdhetsarbete och information om vart kvinnor kan vända sig om de utsätts för våld i hemmet eller riskerar att giftas bort.

Hopp i en hopplös situation

Människor på flykt tvingas lämna allt bakom sig. Många har upplevt krig, hot, tortyr och sexuella övergrepp. Detta leder ofta till stort psykiskt lidande och värst utsatta i krig och konflikter är nästan alltid kvinnor och barn. Därför är behoven av psykosocialt stöd mycket stort.

Svenska kyrkan har specialkompetens inom psykosocialt stöd och har under åren av krig i Syrien bidragit med experter på plats för att utbilda och ge stöd i detta. Stress och oro tillsammans med den hopplöshet och sysslolöshet man kan uppleva i ett flyktingläger kan lätt leda till konflikter och våld. Därför har Svenska kyrkan bland annat varit med och byggt upp fritidsgården Fredsoasen i flyktinglägret Zaatari, Jordanien.

Stöd för att hindra att unga flickor gifts bort

När människor lever under extrema förhållanden händer det att de tar till extrema metoder för att klara situationen. Ett fruktansvärt exempel är att desperata familjer säljer unga kvinnor för giftermål. Och hur obegripligt det än är så blir det mer och mer vanligt eftersom det plötsligt normaliseras från att ha varit tabu.

Svenska kyrkan arbetar för att motverka tvångsäktenskap genom att föra samtal om jämställdhet och kvinnors rättigheter, och genom att sprida information om vart kvinnor kan vända sig om de utsätts för våld i hemmet eller riskerar att giftas bort.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

 

SMS:a AKUT till 72 905 och ge 100 kr

 

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

 

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223