Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans internationella arbete

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

tro och lärande

Så arbetar vi med religionsdialog och församlingsutveckling

Act Svenska kyrkan vill lyfta religionens betydelse i människors liv och i samhället. Vi stöder församlingsutveckling, utbytesprogram och religionsdialog på flera platser i världen.

Act Svenska kyrkan ingår i en gemenskap med kyrkor världen över, en gemenskap som hålls samman av bibelläsning, gudstjänstfirande och förbön. 

Vi vill stödja och utmana varandra att utveckla vår tro, bibeltolkning, teologi och verksamhet när det gäller det internationella arbetet. Det är avgörande för att vi ska kunna möta en värld i förändring och mångfald.   

Act Svenska kyrkan ser religionen som en positiv förändringskraft som har stor betydelse i människors liv, samhällsutveckling och i utvecklingsarbete. Kyrkor och religiösa aktörer spelar i många regioner en betydande roll i samhället. De har människors förtroende och är därför viktiga i arbetet för att exempelvis skapa fred och genusrättvisa. På landsbygden och i konfliktdrabbade områden är kyrkan ibland den enda institution i samhället som människor har en tilltro till.

Act Svenska kyrkan vill särskilt betona vikten av att det finns utrymme för alla religioner och arbetar aktivt för att alla människor i världen ska ha rätt till sin tro. Vi samarbetar internationellt även med partners som har en annan religiös tillhörighet, i vissa fall med särskilt fokus på dialog kring religion.

Konkret arbetar vi bland annat med olika utbildningsinstitutioner, forskning och utbyten mellan stift och församlingar. Vi vill lyfta frågan om religionsfrihet och få beslutfattare inom Sverige, EU och FN att erkänna religionens betydelse som förändringskraft.  Här arbetar vi med olika parter i världen och kyrkor för att nå samförstånd och framgång.

Det finns många utmaningar för kyrkor över hela världen idag. Den religiösa kartan har förändrats: kyrkorna i Asien och Afrika växer, medan de minskar i Västeuropa och också i Sverige. 

Vi stärker kyrkor i deras arbete

Act Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor kring att påverka i det samhälle där de finns. Vi stödjer kyrkor och trosbaserade organisationer i att arbeta med långsiktigt utvecklingsarbete och i akuta kriser. 

...trossamfund och religiösa ledare kan spela en viktig roll när de tar ställning mot rasism, främlingsfientlighet och religiös intolerans.

Religiösa ledare spelar en viktig roll

Vi menar att det är kyrkornas uppgift att möta utmaningar i samhället och ständigt utvecklas med utgångspunkt i sin teologi.

Vi vet att trossamfund och religiösa ledare kan spela en viktig roll när de tar ställning mot rasism, främlingsfientlighet och religiös intolerans. När religiösa ledare och samfund stöder kränkande synsätt vill vi föra en dialog med dem.   

Unika möjligheter till samarbete över religionsgränser

Genom bland annat ACT-alliansen har vi unika möjligheter till samarbeten över religionsgränserna. I Somalia har vi till exempel genom ACT-alliansen kunnat ge stöd åt somaliska organisationer som arbetat i katastrofdrabbade områden.