Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Right Livelihood Award

Right Livelihood Award Stiftelsen hedrar och stödjer människor som hittar praktiska lösningar på jordens och mänsklighetens stora problem. Det kan handla om insatser inom social rättvisa, mänskliga rättigheter, fred, rätten till mat och hållbar utveckling.

Right Livelihood-priset instiftades 1980 och kallas ofta för det "alternativa Nobelpriset". Genom priset får pristagarna ett finansiellt stöd och möjlighet att göra sina röster hörda i världen. Ofta kan priset utgöra ett viktigt skydd mot förföljelse.

Genom pristagarna har Right Livelihood Award Stiftelsen skapat ett unikt nätverk av över 160 pristagare i 68 länder.

Samverkar för fred och rättvisa

Svenska kyrkan och Right Livelihood Award Stiftelsen samarbetar både internationellt och i Sverige. Syftet med samverkan är att bli starkare i arbetet med att bekämpa fattigdom och främja en hållbar utveckling, rättvisa och fred. Det sker bland annat genom nätverk och konferenser där Svenska kyrkans partners och pristagare möts i olika delar av världen.

Svenska kyrkan och Right Livelihood Award Stiftelsen samverkar också vid olika arenor som Almedalen, Bok och bibliotek och Mänskliga Rättighetsdagarna.

Pristagare 2017 

År 2017 fick följande personer pris: 

  • Robert Bilott, jurist med fokus på miljö: "för att ha avslöjat årtionde av föroreningar, vunnit efterlängtad rättvisa åt drabbade och för att ha satt ett prejudikat för effektiv reglering av farliga ämnen".
  • Colin Gonsalves (Indien): "för att i allmänhetens intresse under tre decennier outtröttligt och innovativt ha drivit rättegångar för att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter för Indiens mest marginaliserade och sårbara medborgare."
  • Khadija Ismayilova (Azerbaijan): "för hennes mod och beslutsamhet i att avslöja korruption ända upp på regeringsnivå genom enastående undersökande journalistik."
  • Yetnebersh Nigussie (Etiopien): "för hennes inspirerande arbete som främjar funktionshindrades rättigheter så att de kan förverkliga sin fulla potential och förändrar samhällens inställning.

Läs mer om pristagarna på Right Livelihood Awards webbplats >> 

Right Livelihood-priset

Hittills har 166 personer och organisationer från 68 länder fått priset som delas ut årligen i Sveriges riksdag.

 

Vem som helst kan nominera en kandidat.

Några av de senaste årens pristagare är: den religiöst och politiskt oberoende civilorganisationen White Helmets, Syrien (2016), advokaten Sheila Watt-Cloutier från Candad som arbetar för inuiters rättigheter (2015) och advokaten för mänskliga rättigheter från Gaza, Raji Sourani (2013).

 

Läs mer på Right Livelihoods webbsida