Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans internationella arbete

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tro och lärande

Act Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Det betyder att vi har utbyte av och ansvar för varandra. Vi ser religionen som en viktig förändringskraft, som kan ha stor positiv betydelse i människors liv. Vi arbetar för tolerans och dialog mellan olika religiösa grupper, så att vi kan lära av varandra och leva tillsammans i fred.

Mot våld och för dialog

Act Svenska kyrkans grundhållning är att det är omöjligt att vara kristen utan att slå vakt om allas lika värde – oavsett religion. Vi tar avstånd från allt våld som sker i religioners namn.

Därför är vårt mål att bygga starka relationer mellan olika religioner, och verka för demokratiska, sekulära stater, med grundlagsskydd för mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Hur arbetar Act Svenska kyrkan med tro och lärande?

Det här gör vi:

Vi ser religionen som en viktig förändringskraft som kan ha stor positiv betydelse i människors liv.

• Vi stöder kyrkor som kämpar för sin överlevnad, och kristna i regioner där religionsfriheten ifrågasätts.

• Vi stöder präster som kämpar för en kyrka som står på de utsattas sida, och bidrar till utbildning för kyrkans medarbetare.

• Vi driver ett utbytesprogram för unga vuxna mellan Act Svenska kyrkan och kyrkor i fem andra länder.