Svenska kyrkan Svenska kyrkans Internationella arbete

Prata med oss

Meny
Till innehållet

Praktisera utomlands

Är du mellan 20 och 30 år och intresserad av att arbeta och bo utomlands i fyra månader? Då är praktikantprogrammet något för dig! Välkommen att möta kyrkan i världen!


Sex av Svenska kyrkans 13 stift har ett praktikantprogram. Det vänder sig till dig som är mellan 20 och 30 år har ett stort intresse för internationella frågor. I praktikantprogrammet besöker du under fyra månader det land stiftet har ett samarbete med. 

Praktiken sker under hösten och i uppdragen ingår både förberedelse och uppföljning efter hemkomst.

Vad?

Du får delta i vardagsarbetet hos den kyrka eller organisation du besöker. Vad du gör varierar. Tidigare praktikanter har gjort allt från att undervisa i engelska till att leda ungdomsgrupper eller gå bredvid präst och diakon i deras dagliga arbete.

Varför? 

Du får nya kunskaper som blir till nytta för Svenska kyrkan. Du får bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter så att den kyrka eller organisation du besöker får nya perspektiv genom dig. 

För vem?

  • Du är mellan 20 och 30 år.
  • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd.
  • Du är väl förankrad i Svenska kyrkan och kyrkans tro.
  • Du har anknytning till något av de stift som erbjuder praktikplatser.
  • Du har tidigare inte deltagit i Praktikantprogrammet

När?

Se respektive stifts hemsida för sista ansökningsdag.

Vart skickar jag ansökan?

Du skickar din ansökan till ditt stift. Under 2017 är följande stift med i programmet:

Stockholms stift: Skickar fyra praktikanter till Tanzania med placering på Agape Learning Center utanför Moshi. Läs mer om praktikplatserna och hur du ansöker.  

Västerås stift: Skickar fyra praktikanter till vänstift i Tanzania och Mocambique. Läs mer om praktikplatserna och hur du ansöker. 

Växjö stift
: Skickar tre praktikanter till Lutherska kyrkan i Costa Rica (ILCO). Läs mer om praktikplatserna och hur du ansöker. 

Uppsala stift: Skickar två praktikanter till Zimbabwe med placering i den Lutherska kyrkan i Zimbabwe (ELCZ). Läs mer om praktikplatserna och hur du ansöker.   

Lunds stift: Läs mer om praktikplatserna och hur du söker.

Luleå stift: Läs mer om praktikplatserna och hur du söker.

Praktikantprogrammet

administreras av Universitets- och högskolerådet på uppdrag av Sida och har som mål att "utveckla och bredda den svenska resursbasen och återföra erfarenheter från praktikantverksamheten till svenska aktörer".

Följ praktikanterna i Stockholms stift på deras blogg

Följ praktikanterna i Uppsala stift på deras blogg