Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hållbar försörjning

Korna förändrar familjers liv i Tanzania

I Tanzania har många familjer svårt att få vardagen att gå ihop. De saknar näringsrik mat och har inte alltid råd att låta barnen gå i skolan. Ko- och kalvprojektet förändrar familjernas liv. Din gåva kan ge en familj i Tanzania en ko och en ljusare framtid!

Låt en ko förändra någons liv – P89 

Idén är enkel men resultatet är fantastiskt! Utsatta familjer, individer eller grupper får utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning och produktion av mejeriprodukter. Sedan får de en dräktig kviga.

Mjölken från kon ger familjerna inkomster som förändrar deras liv. Kons gödsel gör att det växer bättre på deras jordplättar. Familjen ger senare tillbaka två kalvar till projektet. De kan i sin tur lämnas vidare till nästa familj. 

Det innebär en hel del arbete att ha en ko. De mest utsatta familjerna får därför istället möjlighet att låna en get. De är mer lättskötta än kor och får killingar två gånger om året.

Ko- och kalvprojektet finns i fler än 200 byar och många tusen kor har delats ut. Omkring 800 personer får utbildning varje år.

Varje dag blir jag påmind om hur projektet förändrar människors liv. Människor som tidigare varit hjälplösa och utan hopp får en chans och tar den.

Patricia Mwaikenda Mchome, samordnare för ko- och kalvprojektet i Tanzania

Det här går din gåva till:

  • Dräktiga kvigor till familjer med stora behov.
  • Utbildning i djurhållning och produktion av mejeriprodukter.
  • Utbildning i hur man med enkla medel kan odla för att få mer näringsrik mat och bättre skördar. Det handlar bland annat om att använda gödsel och kompost.
  • Uppbyggnad, utbildning och användande av biogasanläggningar.

Håll utkik efter berättelser från projektet på bloggen

"De skapar en ny framtid för sig och sina familjer" 

Människor får självförtroende och börjar förändra sina liv. De tar sig ur hopplösheten. Projektet bidrar också till ökad jämställdhet. Det berättar Patricia Mwaikenda som samordnar ko- och kalvprojektet. 

Under de tio år Patricia Mwaikenda Mchome arbetat med kyrkans ko- och kalvprojekt har hon sett det växa i snabb takt.

På bilden syns en glad kvinna med en ko.
Jag är tacksam över möjligheten jag och min familj har fått, berättar Jane Fathakali Monissi. Här med kon Monday Bild: Martina Croner/Ikon

– Jag älskar det här jobbet. Varje dag blir jag påmind om hur projektet förändrar människors liv. Människor som tidigare varit hjälplösa och utan hopp får en chans, och de tar den, säger hon.

En ko gör att familjens levnadsstandard ökar

Patricia berättar att trycket är enormt på att få vara med i ko- och kalvprojektet. Många har insett vilken skillnad det gör för familjens levnadsstandard att få en ko. 

– De skapar en ny framtid för sig och sina familjer. Det handlar om att de får sin värdighet tillbaka. Att få vara med och bidra till det ger mig stor tillfredsställelse, säger Patricia. Hon tillägger: 

– Det är oftast kvinnan i familjen som tar ansvar för kon. Eftersom hon har hand om något som ger så stora inkomster så får hon mer att säga till om i familjen. På så vis gör ko- och kalvprojektet att jämställdheten ökar.

Bönder sparar för att klara oväntade utgifter

På bilden syns en glad kvinna med en kalender eller liggare i handen, i bakgrunden syns en ko.
Patricia Mwaikenda är imponerad över hur familjerna i projektet lyckas förbättra sina liv. Bild: Martina Croner/Ikon

För att kunna ha råd att betala en veterinär om korna blir sjuka, har bönderna startat små spargrupper. Det gör att de har sparpengar både för veterinären och för andra oväntade utgifter.

– Jag har så många exempel att jag med säkerhet kan säga att människor är kompetenta och beredda att förändra sina liv. När jag möter människor är min utgångspunkt att bygga självförtroende och öka deras förmåga på alla nivåer. Det tror jag är nyckeln.