Prata med oss

Rätten till Hälsa

Mobila kliniker och vård till cancersjuka räddar liv i Palestina

På Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem får isolerade palestinier tillgång till den vård som alla har rätt till. Ditt bidrag ger vård till cancersjuka barn och sprider kunskap om bröstcancer!


Livsviktig vård för palestinier – P30

På Västbanken och i Gaza är det mycket svårt för palestinier, som lever isolerat under ockupation, att få vård. Det saknas sjukhus och människors rörelsefrihet är mycket begränsad.

Svenska kyrkan stödjer Augusta Victoria­-sjukhuset i Jerusalem, som ger palestinier tillgång till den vård som alla har rätt till. Sjukhuset har bland annat en avdelning för cancersjuka barn, och särskilda mammografibussar, så att vårdpersonal kan besöka de kvinnor som inte kan ta sig till sjukhuset själva.

Se filmerna om verksamheten på Augusta Victoria-sjukhuset! Första filmen handlar om vad sjukhuset betyder för patienterna från Gaza (3 min, 10 sek). Länkar till fler filmer hittar du nedanför.

Det här går din gåva till:

  • Cancervård för palestinier på Västbanken och i Gaza, och en särskild vårdavdelning för cancersjuka barn.
  • Mobila enheter för mammografi som söker upp kvinnorna i deras hembyar, för undersökningar och för att sprida kunskap om bröstcancer, som är den näst vanligaste dödsorsaken bland palestinska kvinnor.
  • Psykosocial mottagning med socialarbetare som ger rådgivning åt patienter och deras familjer. 
  • Dialysavdelning, även för barn, en avdelning för behandling av diabetes och en för vård av äldre.

Håll utkik i bloggen efter inlägg om detta projekt

Sexåriga Asmah en av patienterna

Sjukhuset har en avdelning för cancersjuka barn, och dit kom sexåriga Asmah från ett flyktingläger i Gaza för att få behandling. Sjukhuset ordnade ett medicinskt resetillstånd för Asmah, men de israeliska myndigheterna gav inget resetillstånd till hennes föräldrar. Däremot fick hennes morföräldrar följa med.  

Asmah och hennes morföräldrar var rädda att de inte skulle kunna ta sig tillbaka till sjukhuset om de reste hem innan behandlingen var slut, eftersom det alltid finns en risk att palestinier blir stoppade vid vägspärren från Gaza. Ett avbrott i strålningsterapin hade kunnat få katastrofala följder för Asmah. Därför ordnade sjukhuset bostad åt Amah och morföräldrarna under den nio veckor långa behandlingen.

Asmah är nu tillbaka hos sina föräldrar och syskon, lycklig över att ha överlevt cancern och kunna gå i skolan med sina kamrater igen.