Prata med oss

Hållbar försörjning

Kunskap bidrar till trygghet och försörjning i Centralamerika

Hälften av befolkningen i Centralamerika lever i fattigdom. Genom en gåva kan du bidra till utbildning och ökad kunskap åt de mest behövande. Det ger människor möjlighet att skapa sig ett bättre liv.


Kunskap blir till trygghet och mat – P27

Åtta miljoner centralamerikaner går och lägger sig hungriga varje kväll. Över hälften av befolkningen lever i fattigdom, 27 procent i extrem fattigdom. Det finns stora brister i människors tillgång till mat, vatten, utbildning och hälsa. Kvinnor har liten politisk makt i hela regionen och utsätts ofta för könsbaserat våld.

I Guatemala och Honduras arbetar de lutherska kyrkorna med att hjälpa människor att ta kontrollen över sina egna liv. Svenska kyrkans stöd bidrar till utbildning i bland annat hållbart jordbruk, jämställdhetsfrågor och möjlighet att påverka i samhället. Det ger människor en chans att ta sig ur den extrema fattigdomen och skapa sig bättre liv.

Kursen om mansrollen har förändrat mitt liv. Men inte bara mitt, utan också min hustrus och mina barns liv.

Henrique Caal i Guatemala

Det här går din gåva till:

  • Påverkansarbete för att alla ska få rätt att äga sin egen mark.
  • Stöd som möjliggör för småbönder att starta jordbruksföreningar.
  • Utbildning i hållbart jordbruk med fler olika grödor, ökar chansen att man får något att äta och sälja.
  • Hjälp med ny jordbruksteknik, t.ex. cisterner som samlar regnvatten för bevattning och samtidigt minskar risken för översvämningar.
  • Växtbarriärer som med sina djupa rötter binder jorden och minskar risken för jordskred.
  • Uppfödning av höns och kaniner för mat och inkomster.
  • Kurser om jämställdhet som fokuserar på destruktiva könsrollsmönster.
  • Samtalsgrupper för att motverka våld i familjerna.

Läs om projektet i vår blogg

Kursen som förändrade Henriques liv

– Kursen om mansrollen har förändrat mitt liv. Men inte bara mitt, utan också min hustrus och mina barns liv.

Henrique Caal i Guatemala återkommer ständigt till utbildning och kunskap som grunden till respekten för sin omgivning och sin familj.

Henrique Caal har väntat på att få berätta. Han har faktiskt rest i timmar för att få berätta, och i skuggan av ett träd tar han tid på sig. Med händerna stilla och ett leende på läpparna, berättar han om sin familj och om en stor förändring.

från student till instruktör

– Kursen om mansrollen har förändrat mitt liv. Men inte bara mitt, utan också min hustrus och mina barns liv.

-En bra framtid för mina barn är kunskap. Jag vill att de ska börja studera, säger Henrique Caal. Bild: Thomas Ekelund/Ikon

Henrique vet vad han talar om. Han har gått Lutherska världsförbundets kurs tre gånger. (Lutherska världsförbundet är en del av ACT-alliansen.) Nu har han blivit instruktör och planerar för fler kurser tillsammans med sin hustru.

männen saknar respekt

Henrique är 39 år gammal, gift sedan 16 år och har fyra barn, den yngsta bara tre månader gammal. Han försörjer sig på sina fem hektar jord.

– Innan kursen var jag som många andra män omkring mig. Jag saknade respekt för min hustru och mina barn. Kursen har motiverat mig att skicka barnen till skolan, att hjälpa till mer hemma. Att männen i det här samhället saknar kunskap leder till att de saknar respekt för sin familj, sina grannar och sina föräldrar.

– Jag känner mig trygg med kunskap, när jag får lära mig nya saker och förstå. Och jag känner mig otrygg när jag inte kan, när jag saknar kunskap. En bra framtid för mina barn är kunskap. Jag vill att de ska börja studera.

Jag fick pappa att ändra sig

Henriques nya förhållningssätt har påverkat hans omgivning. Han berättar om sin far som hade stora alkoholproblem.

– Jag kunde säga till honom att det är fel att dricka, eftersom det påverkar alla runt omkring honom. Jag fick pappa att ändra sig. Han är nykter nu och han har pengar.

Drömmer om ett bättre liv för barnen

På frågan om vilka drömmar han har, så tvekar han.

– Drömmar? Ja, jag saknar egentligen både pengar och ett fast jobb. Men jag drömmer om att få en bra familj. Och att min tremånaders son ska bli en annan man än den jag varit. Att han ska studera, bli lärare eller läkare. Att han ska få ett annat liv än jag.