Prata med oss

Mänskliga rättigheter

Ge kvinnor i Indien större möjlighet att påverka sina liv

I slumområdena i östra Indien är kvinnor och flickor ofta hårt utsatta av våld och diskriminering. Din gåva bidrar till att kvinnorna kan organisera sig, stärka varandra och förändra sin situation.

Förhindra våld mot kvinnor i Indien – P245

I de flesta länder sker dagligen brott mot kvinnors mänskliga rättigheter. Inte minst i Indien frodas traditioner och attityder, som leder till brott mot kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, och äga sina egna liv. I slumområdena i städerna Kolkata, Cuttack och Bhubaneshwar i östra Indien, är våldet mot flickor och kvinnor utbrett, och diskriminering på arbetsmarknaden är vanligt.

Svenska kyrkans internationella arbete stöttar kvinnor till att organisera sig i självhjälpsgrupper, föreningar mot våld, och fackföreningar. Då ökar deras möjligheter att stärka varandra och förändra sin situation. Tillsammans får de lättare att kräva sina rättigheter gentemot myndigheter. Projektet erbjuder också kvinnor yrkesutbildningar, t.ex. i småföretagande, sömnad och hantverk med bambu.

Men det räcker inte att arbeta med kvinnorna. Det är lika viktigt att arbeta med männen – deras attityder, traditioner och försörjningsmöjligheter – liksom med polis och andra myndigheter.

Se filmen om kvinnogruppen WAVAW (1 min, 52 sek).

Genom att organisera sig och samarbeta med polis och myndigheter växer kvinnors möjligheter att påverka sina liv.

Från filmen om WAVAW

Det här går din gåva till:

 • Självhjälpsgrupper för kvinnor.
 • Skolgång för flickor.
 • Utbildningar om jämlikhet och rättvisa riktade till män.
 • Arbete för att stärka nätverk av polis och myndigheter, för att stoppa våld mot kvinnor.
 • Arbete för att kvinnor ska ha trygga arbetsvillkor och slippa sexuella trakasserier och våld.
 • Arbete för att säkerställa att transpersoner får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.
 • Yrkesutbildningar för kvinnor.

Läs blogginlägg om kvinnornas kamp i Indien

Kvinnor mot våld mot kvinnor

Gruppen Women's Association On Violence Against Women (Kvinnor mot våld mot kvinnor) eller WAVAW, består av kvinnor från 30 olika slumområden i Indien. Gruppen bildades 2009 med stöd av Svenska kyrkans partner LWSIT, Lutheran World Service India Trust. De kämpar mot våldet och utbildar om kvinnors rättigheter. Det handlar om att rädda liv, ofta rent bokstavligt. Om att ge flickor hopp och goda förebilder som står för styrka, kunskap och frihet.

Gruppens arbetssätt bygger på att kvinnor som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, omedelbart ska kunna vända sig till någon i gruppen, få hjälp att göra en anmälan och få stöd i sin situation. Oavsett om det handlar om våldtäkt, våld i hemmet, hemgiftsrelaterat våld, misshandel av barn eller abort av flickfoster.

Women's Association OnViolence Against Women arbetar för att

 • stoppa våld mot kvinnor och flickor
 • agera resursperson och ge direkt stöd till kvinnor som utsätts för våld
 • sprida medvetenhet om allas mänskliga rättigheter till både kvinnor och män i slumområden
 • påverka och samverka med polis och andra myndigheter för att lagar mot våld mot kvinnor ska tillämpas.