Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hållbar försörjning

Större skördar och ökad jämställdhet i Etiopien

Etiopien är ett av världens fattigaste länder och många människor går ständigt hungriga. Din gåva ger rent vatten, skolor för barnen, hälsovård, nya försörjningsmöjligheter och stärker kvinnors ställning i samhället.

Fantastisk förändring i avlägsna byar – P20

Människor på landsbygden i Etiopien sliter hårt. Svenska kyrkan stöder ett brett arbete för landsbygdsutveckling. Bönder får kunskaper så de kan utveckla jordbruket och få rent vatten. Könsroller som komplicerar livet för alla bryts och grupper av kvinnor startar egna företag och får ökat inflytande över sina liv och över de beslut som fattas gemensamt i byn.

Projektet har två syften. Det ena är att stödja kvinnorna så att de får självförtroende och möjlighet att ta kommandot över sin egen och sin familjs framtid. Det andra är att öka tillgången till mat.

Under 1900-talet har Etiopiens befolkning ökat med 60 miljoner människor. Detta ställer stora krav på mat- och vattentillgången. Därför undervisar man i växelbruk och tar fram tåligare grödor som ger högre avkastning.

Mekane Yesuskyrkans landsbygdsutvecklingsprojekt i Tisabilima har varit så framgångsrikt att den etiopiska staten och andra organisationer tar efter modellen.

Se filmen M står för mat (5 min, 27 sek) av den prisbelönta regissören Sonali Fernando. Den handlar om människorna i byn Robbit i norra Etiopien, som, tack vare kunskap, styrka och kärlek till varandra, tagit sig ur hungern och fattigdomen. 

Genom kyrkan har jag fått mitt självförtroende och min trygghet tillbaka. Med lite hjälp kunde mitt liv börja växa. Kyrkan är jästen i mitt liv.

Fadeh, Tisabalima Etiopien

det här går din gåva till:

  • Utbildning till bönder om hur de kan förbättra jordbruket och få större skördar, till exempel genom växelbruk och rätt val av grödor.
  • Nya frukter, sädeslag och grönsaker.
  • Utbildning till bönder om hur de brukar jordbruksmark, skogar och vatten på ett hållbart och energisnålt sätt.
  • Rent vatten.
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor som möjliggör gemensamt sparande och småföretagande.
  • Getter som startkapital för kvinnors egna företagande och försörjning.
  • Arbete mot hiv och aids.
  • Stöd till skolor, till exempel skolbänkar, böcker och löner åt lärare.
  • Kurser om bättre och mer näringsrik kost.
  • Diskussionsgrupper som leder till ökad jämställdhet och bryter tabun som begränsar människors livsutrymme.

Kyrkan är jästen i mitt liv!

– För några år sedan förändrades mitt liv! Jag kom med i kyrkans landsbygdsprojekt och fick hjälp att startat ett litet företag. Det berättar etiopiska Fadeh.

– Under 90-talet höll jag på att svälta ihjäl på grund av den hungersnöd som rådde i den del av landet där jag då bodde, berättar Fadeh. Under de svåra förhållandena förlorade jag en son och jag tappade själv lusten att leva. Livet var mycket svårt. 

Det här är Fadehs berättelse. Precis som många andra kvinnor i världen har hon huvudansvaret för både försörjning, matlagning och barn i sin familj.

Fadeh, 48 år, har via lån till två getter, utbildning och mikrolån kunnat skapa trygghet för sin familj. I dag finns det mat för dagen varje dag och pengar till skola och sjukvård.
Fadeh har förbättrat sitt liv genom det projekt som Svenska kyrkan stöder i Tisabalima i Etiopien Bild: Helena Alm Norberg/Ikon

Det började med två getter

Fadeh bor i området Tisabalima där Svenska kyrkan stöder ett projekt för effektivare jordbruk, rent vatten, trädplantering och hjälp till kvinnor att bli småföretagare. 

– För några år sedan förändrades mitt liv. Jag kom med i kyrkans landsbygdsutvecklingsprojekt och fick hjälp med att starta ett litet företag. Idag är jag gift och vi lever här med våra tre barn, berättar Fadeh.

Liksom många andra fattiga kvinnor fick Fadeh två getter som en form av mikrolån. Efter två år lämnade hon tillbaka två killingar. Hon sålde en av getterna och köpte en ko som gett sju kalvar. Nu har Fadeh också bikupor, kaffebuskar och mangoträd. Pengarna hon tjänat har hon investerat i en kvarn.

Har fått självförtroendet tillbaka

Fadeh ingår i en grupp om 15 kvinnor. Gruppen har ett eget kredit- och sparsystem och får undervisning i hur man skaffar sig inkomster. Just nu finns 140 sådana grupper i området. Männen deltar i egna grupper. Det hjälper dem att förändra sin attityd till kvinnor och se dem som jämlika i familj och ekonomi.

Fadeh strålar: 
– Berätta för andra hur mycket jag uppskattar vad kyrkan gör i det här området! Genom den har jag fått mitt självförtroende och min trygghet tillbaka. Med lite hjälp kunde mitt liv börja växa. Kyrkan är jästen i mitt liv.