Prata med oss

Rätten till hälsa

Stöd flickornas kamp mot könsstympning i Tanzania

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sitt eget liv. Stöd arbetet som gör att flickor och föräldrar säger nej till övergreppen!


Stöd varje flickas rätt till sin egen kropp – P190

Frågan om kvinnlig könsstympning är känslig i Tanzania. Det är en djupt rotad tradition som, liksom alla traditioner, är mycket svår att ändra på. Det brutala övergreppet är förbjudet enligt lag, ändå stympas runt 70 procent av flickorna i vissa områden.

– Vi för en kamp mot tystnaden och arbetar för att göra flickornas röster hörda, berättar Mary Shuma från Tanzanias kristna råd.

Hon ansvarar för det projekt Tanzanias kristna råd driver i Serengeti, för att minska könsstympning och andra former av könsrelaterat våld. Att med hjälp av lokala personer sprida kunskap och påverka på alla nivåer, har varit nyckeln. Dessa personer har brutit tystnaden och vågar fatta modiga beslut. 

Jag sa att jag inte tänker gå med på det, att det är fel. Men han ville inte lyssna. Jag blev rädd, kände att de skulle tvinga mig.

Domina

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Utbildning till lärare och elever om könsstympning och annat våld mot kvinnor, och de negativa effekter det för med sig.
  • Utbildning och påverkansarbete riktat mot föräldrar.
  • Läger för flickor och pojkar i tonåren. Genom att utbilda den nya generationen om könsroller, kroppsmedvetenhet, lagar och rättigheter, skapas förutsättningar för en hållbar förändring.
  • Regionala kommittéer över religionsgränserna, som får utbildning i sakfrågorna, samt i hur man påverkar andra och för kunskapen vidare. Kommittéerna ansvarar sedan för att rapportera in misstänkta fall av könsstympning eller våld mot kvinnor i sina respektive områden.

Följ kampen mot könsstympning i vår blogg

Domina flydde från könsstympning

När Domina blev bortgift krävde hennes man och svärföräldrar att hon skulle könsstympas. Men med stöd av sin familj lyckades hon fly i sista stund.

Vilda djur, fantastiska naturupplevelser och fina lodger. Många förknippar Serengetidistriktet med världens vackraste nationalpark. Men en bit norrut pågår en annan verklighet.

Här lever urgamla traditioner kvar. Många talar inte det nationella språket kiswahili, och bara ett fåtal känner till att det finns nationella lagar som förbjuder könsstympning. Här bor flickor och kvinnor som både fysiskt och psykiskt är märkta för livet. Samma öde väntade Domina.

Giftes bort som sjuttonåring

När Domina var sjutton år, blev hon bortgift med en man från grannbyn. Hennes föräldrar betalade fem kor i brudgåva. Dagen efter bröllopet skulle Dominas farmor traditionsenligt lämna över henne till svärföräldrarna. Det första de frågade var om Domina hade genomgått könsstympning.

"De sa att deras hus hade befläckats"

– När jag svarade att det inte praktiseras längre i vår by, blev Dominas nya man och hans föräldrar upprörda och sa att deras hus hade befläckats av en oomskuren kvinna, berättar farmor Wabori. De sa att ceremonin måste utföras, annars skulle Domina aldrig bli accepterad.

dominas pappa lovade henne sitt stöd

Wabori berättade för sin son, Dominas pappa, om svärföräldrarnas inställning. Han blev orolig och skickade sin äldsta son för att försäkra Domina om att de skulle stötta henne oavsett vilket beslut hon fattade.

"Jag blev rädd, kände att de skulle tvinga mig"

Några dagar senare hade svärföräldrarna satt ett datum för Dominas könsstympning. Hon försökte förklara sin uppfattning för sin blivande man.

– Jag sa att jag inte tänkte gå med på det, att det är fel, säger Domina. Men han ville inte lyssna. Jag blev rädd, kände att de skulle tvinga mig.

flydde hem till familjen

Domina flydde hem till sina föräldrar. Hennes pappa förklarade äktenskapet avslutat.

Hans agerande skapade upprörda reaktioner i byn. Ingen förstod hur han kunde "ta tillbaka" sin dotter, inte minst med tanke på den ekonomiska uppoffring det innebar med de fem korna.

– Men pappa var övertygad i sitt beslut, trots att hans grannar och vänner skrattade åt honom, säger Domina.