Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hållbar försörjning

Krisförebyggande klimatarbete

Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, som genbank och inte minst för klimatet. Du kan stödja kampen för miljön och klimatet.

Rädda skogen för livets skull – P122

Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, för bränsle och för att förhindra jorderosion. Inte minst behövs de för klimatet. Nära en femtedel av växthusgaserna har sin grund i avskogningen, framför allt skövlingen av regnskog.

Lika viktigt är att människor får utbildning så att de känner till vilka utmaningar som finns och varför de finns. När människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat. För att uppnå en hållbar miljö måste vi kämpa mot fattigdom, vattenbrist, jordförstöring och klimatför­ändringar.

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL

  • Skydd av naturskogarna, mot t.ex. brand, skövling och betande boskap.
  • Skydd av vattenresurser.
  • Utbildning i hållbart jord- och skogsbruk.  
  • Krisförebyggande genom utbildning i användandet av nya, torktåliga, snabbväxande grödor och växelbruk.