Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hållbar försörjning

Trädplantering för en ljusare framtid i Tanzania och Etiopien

Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, som genbank och inte minst för klimatet. Du kan stödja kampen för miljön och klimatet.

Rädda skogen för livets skull – P122

Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, för bränsle och för att förhindra jorderosion. Inte minst behövs de för klimatet. Nära en femtedel av växthusgaserna har sin grund i avskogningen, framför allt skövlingen av regnskog.

Svenska kyrkan stöder arbete med trädplantering, utveckling av ett hållbart, ekologiskt skogsbruk och skydd av naturskogar i Tanzania och Etiopien. Dessa tillhör de allra viktigaste globala samtidsfrågorna.

Lika viktigt är att människor får utbildning så att de känner till vilka utmaningar som finns och varför de finns. När människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat. För att uppnå en hållbar miljö måste vi kämpa mot fattigdom, vattenbrist, jordförstöring och klimatför­ändringar.

Idag har Svenska kyrkan planterat 700 000 träd i Goro, Karagwe och Habru. Tack vare användningen av olika sorters trädslag, har erosionen minskat och marken är bättre rustad inför klimateffekternas nyckfulla väder.

Anders Ölund, projekthandläggare, Svenska kyrkans internationella arbete​

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Återplantering av skog.
  • Plantskolor och biodling.
  • Skydd av naturskogarna, mot t.ex. brand, skövling och betande boskap.
  • Utbildning i betydelsen av trädplantering, och i hur planterade träd kan skydda odlade grödor mot torka, vind och regn.  

Blogginlägg om arbetet för att skydda skogar i Etiopien och Tanzania

700 000 träd gör skillnad – din gåva förändrar

Ett av de största hoten mot människan idag är klimatförändringar. Du och jag ser än så länge dessa som enstaka skyfall eller rubriker i tidningen. Men för människor som är beroende av jordbruk och lever på marginalen, är längre torkperioder och häftiga regn och oväder en fråga om liv och död. Samtidigt vill jag berätta för dig att det går att lindra effekterna. Bara genom att plantera träd blir framtiden ljusare.

För åtta år sedan besökte jag byn Dadymos som ligger i Goro, sydöstra Etiopien. Regionen är fattig och åkermarken utarmad och skadad av erosion. Människorna berättade då oroligt men klarsynt om bristen på vatten, och såg att det hängde ihop med att skogen avverkats. När skogen försvann, försvann också regnen. Ekosystemet behövde repareras. Tack vare generösa gåvogivare som du, kunde arbetet börja.

Idag har Svenska kyrkan planterat 700 000 träd i Goro, Karagwe och Habru. Tack vare användningen av olika sorters trädslag, har erosionen minskat och marken är bättre rustad inför klimateffekternas nyckfulla väder. Dessutom har nedslitna betesmarker och skog skyddats för naturlig återväxt och människor har lärt sig terrassodling, att bygga vattenkanaler och att använda tåligare grödor och ekologiska metoder. De har skapat sig en framtid där de kan försörja sig. Låt fler få samma möjlighet! Tack för din gåva!

Anders Ölund, projekthandläggare, Svenska kyrkans internationella arbete