Prata med oss

Mänskliga rättighetsdagarna

De mänskliga rättigheternas framtid är temat för MR-dagarna som äger rum i Jönköping 9-11 november 2017. De mänskliga rättigheterna kan inte tas för givna utan är något vi ständigt måste försvara.


Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter. Syftet med dagarna är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och lyfta upp frågan på den politiska  dagordningen.

Som medarrangör till MR-dagarna håller Svenska kyrkan i tre seminarier, samt är med i ytterligare programpunkter. Vi har även en monter på utställartorget.

RELIGION, SECULARISM, POLITICS AND HUMAN RIGHTS

Torsdag 9/11 11:00-12:00
Rydbergsalen
Läs mer och bjud in >

RELIGIONS- OCH ÖVERTYGELSEFRIHET: SÅ FUNKAR DET

Torsdag 9/11 13:00-14:30
Konferensrum 18
Läs mer och bjud in >

RELIGIOUS ACTORS - TROULBE MAKERS OR CHAMPIONS OF HUMAN RIGHTS?

Fredag 10/11 10:30-12:00
Konferensrum 12
Läs mer och bjud in >

MY BODY - MY RIGHT

Fredag 10/11 14:30-16:00
Konferensrum 12
Läs mer och bjud in >

BESÖK VÅR MONTER

I monter 32 på utställartorget kan du under MR-dagarna både göra en tygpåse med personligt budskap samt träffa och prata med våra changemakers. Där kan du dessutom få praktiska tips på hur du kan arbeta och utbilda i frågan om demokratiskt utrymme. 

Ta del av hela programmet och läs mer om MR-dagarna 2017.