Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mänskliga rättighetsdagarna

Rätten till ett liv fritt från våld är temat för MR-dagarna som äger rum på Stockholmsmässan 15-17 november 2018. Under dagarna belyses både våldet som sådant och hur våld och hot om våld inskränker möjligheterna att tillgodogöra sig andra rättigheter.

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter. Syftet med dagarna är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och lyfta upp frågan på den politiska  dagordningen.

Som medarrangör till MR-dagarna brukar Svenska kyrkan hålla seminarier, samt vara med i ytterligare programpunkter. Vi har även en monter på utställartorget.

Se mer informartion och program på MR-dagarnas hemsida.

Se våra seminarier från MR-dagarna 2017