Prata med oss

Kyrkokansliet och internationella avdelningen

Svenska kyrkans internationella arbete samordnas och administreras av Svenska kyrkans nationella nivå vars kontor – kyrkokansliet – ligger i Uppsala. Här finns internationella avdelningen och dess ledningsgrupp.


Svenska kyrkans internationella arbete är integrerat i kyrkokansliet och har samma beslutsstruktur som Svenska kyrkan som helhet. Det innebär att det är kyrkomötet och kyrkostyrelsen som fattar avgörande beslut för verksamheten. Det internationella rådet bereder ärenden för beslut av kyrkostyrelsen. 

Internationella avdelningen vid kyrkokansliet

På kyrkokansliets internationella avdelning arbetar cirka 100 medarbetare på uppdrag av kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Medarbetarna arbetar bland annat med handläggning av utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd, kyrkosamverkan, policydialog  och påverkansarbete, engagemang, folkbildning, mobilisering och insamling.

Dessutom relaterar omkring 20 medarbetare som arbetar med bland annat kommunikation, ekonomi och personalfrågor på andra avdelningar, till det internationella arbetet.

Ledningsgruppen för Svenska kyrkans internationella arbete

Erik Lysén, internationell chef

Master i internationell ekonomi med inriktning mot utvecklingsekonomi. Tidigare chef för Svenska kyrkans policyenhet och har arbetat på kyrkokansliet i Uppsala sedan 2001.

Eva Ekelund, planeringschef

Master i internationell ekonomi med inriktning mot ekonomisk geografi. Tidigare chef för Lutherska världsförbundets regionkontor i Centralamerika. Anställd på kyrkokansliet i Uppsala sedan 2000 och har under den tiden arbetat med humanitärt utvecklingssamarbete och policyfrågor.

Gunnel Axelsson Nycander, tf enhetschef policyenheten

Samhällsvetarexamen (fil.kand) med inriktning på ekonomisk historia och miljöekonomi. Har arbetat med policyfrågor i Svenska kyrkans internationella verksamhet sedan 2002. Tidigare handläggare vid regeringskansliet samt verksam som konsult.

Maria Lundberg, enhetschef regionenheten

Mångårig erfarenhet av internationellt arbete sedan 1970-talet. Tidigare chef för Svenska kyrkans humanitära arbete. Barnmorska/diakon.

Urban Jorméus, enhetschef enheten för insamling och engagemang

Fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap, VVS-ingenjör och mångårig erfarenhet av ledningsarbete inom näringsliv och internationell verksamhet. Tidigare chef för Svenska kyrkans regionenhet.

Ulrika Nordenman, enhetschef internationell ekonomi

Examen från Uppsala universitet med inriktning på externredovisning och handelsrätt. Har arbetat på kyrkokansliet sedan 1998. Har under flera år varit ordförande för kyrkokansliets största fackklubb. Tidigare revisorsassistent och VVS-ingenjör.

Marie Nyborg, HR-specialist

Personalvetare. Mångårig erfarenhet som HR-partner i stora organisationer, både privat och offentlig verksamhet.

 

Beslut av internationella chefen

Internationella chefen fattar beslut i operativa frågor i samråd med verksamhetsledningen som består av enhetscheferna. Internationella chefen förbereder strategiska ärenden/frågor för beslut i internationella rådet och kyrkostyrelsen.