Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 95 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Meny
Till innehållet

Kyrkokansliet och internationella avdelningen

Svenska kyrkans internationella arbete samordnas och administreras av Svenska kyrkans nationella nivå vars kontor – kyrkokansliet – ligger i Uppsala. Här finns internationella avdelningen och dess ledningsgrupp.


Svenska kyrkans internationella arbete är integrerat i kyrkokansliet och har samma beslutsstruktur som Svenska kyrkan som helhet. Det innebär att det är kyrkomötet och kyrkostyrelsen som fattar avgörande beslut för verksamheten. Kyrkostyrelsen delegerar vissa beslut till internationella rådet.

Internationella avdelningen vid kyrkokansliet

På kyrkokansliets internationella avdelning arbetar cirka 80 medarbetare på uppdrag av kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Medarbetarna arbetar bland annat med handläggning av utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd, kyrkorelationer, policy- och påverkansarbete, engagemang, folkbildning, mobilisering och insamling.

Dessutom relaterar omkring 20 medarbetare som arbetar med bland annat kommunikation, ekonomi och personalfrågor på andra avdelningar, till det internationella arbetet.

Ledningsgruppen för Svenska kyrkans internationella arbete

Erik Lysén, internationell chef

Eva Ekelund, chef för staben

Gunnel Axelsson Nycander, chef för policyenheten

Maria Lundberg, enhetschef regionenheten

Urban Jorméus, enhetschef enheten för insamling och engagemang

Ulrika Nordenman, enhetschef internationell ekonomi

Marie Nyborg, HR-specialist

 

Beslut i verksamhetsledningen

Internationella verksamhetsledningen (VL) fattar beslut om riktlinjer för verksamheten. VL består av representanter från flera avdelningar och ansvaret för verksamheten delas med andra avdelningar på kansliet. I verksamhetsledningen finns företrädare från kommunikation-, personal- samt ekonomi- och finansavdelningen.