Prata med oss

Lämna synpunkter och klagomål

För att kunna ta vårt ansvar tar Svenska kyrkans internationella arbete gärna emot synpunkter och klagomål på vårt arbete. Både från dig som ger och dig som tar emot.


Du har rätt att klaga

Alla grupper: samarbetspartner, medarbetare, människor som får del av vårt stöd, givare och övriga engagerade har rätt att komma med synpunkter och klaga om Svenska kyrkans internationella arbete inte lever upp till sina åtaganden.

Vi tar emot klagomål som handlar om brister i vårt internationella arbete eller brott mot ACT-alliansens uppförandekod (pdf, 10 sidor).

Alla klagomål som kommer in till Svenska kyrkans e-postadress för klagomål hanteras enligt våra riktlinjer för hantering av klagomål (pdf, 8 sidor)

Riktlinjerna kopplar till våra anti-korruptionsriktlinjer (pdf, 2 sidor) och våra interna system för att hantera klagomål från vår egen personal gällande anställnings- och arbetsmiljöfrågor.

Riktlinjerna ligger även i linje med ACT-alliansens klagomålshantering.

så lämnar du klagomål

Vill du lämna en synpunkt på Svenska kyrkans internationella arbete? 

Kontakta Svenska kyrkans växel 018-169600 eller skicka epost.

Vill du lämna ett formellt klagomål, gör så här:

Mer information finns i vårt formulär för klagomål (pdf)