Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Katastrofinsatser

Återuppbyggnad i Irak

Över en miljon människor har återvänt till Mosul sedan juli 2017. I västra delarna är det stora behov av vatten, avloppssystem, sophantering och återuppbyggnad.

Människor på flykt i Irak

Sedan Mosul befriades har människor i snabb takt återvänt till sin sönderbombade stad och sina raserade hus. Infrastrukturen är till stora delar helt utslagen. Det är brist på elektricitet och dricksvatten. Avloppssystemen är sönderbombade och sophanteringen utslagen. Värst är det i de västra delarna av staden som befriades sist.

Just nu arbetar vi med att:

  • rensa upp i rasmassor och bråte
  • reparera och anlägga vatten- och avloppsledningar
  • reparera skoltoaletter (kakla, dra elektricitet och vattenledningar, installera toaletter, handfat och låsbara dörrar).
  • skapa arbetstillfällen. Ett inkomstgenererande projekt med sex sopbilar som ger arton personer arbete under en tvåveckorsperiod, därefter erbjuds nya familjer arbetstillfälle och inkomst.

 

din gåva går bland annat till:

  • Matpaket.
  • Rent vatten och sanitära toaletter.
  • Hygienpaket.
  • Utbildning.
  • Psykosocialt stöd..
  • Försörjningsstöd.

Sedan offensiven mot Mosul inleddes har över en halv miljon människor flytt den belägrade staden. Behovet är enorma och din gåva behövs!

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

 

SMS:a AKUT till 72 905 och ge 100 kr

 

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

 

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223