Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Katastrofinsatser

I en katastrof går stöd först till akuta insatser, som mat, vatten och tak över huvudet. Men redan från början har vi också ett långsiktigt perspektiv. Drabbade människor måste involveras, så att stödet utformas på rätt sätt. Din gåva gör skillnad!

Snabbt på plats och länge kvar

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen. Det är en allians som består av 143 trosbaserade organisationer över hela världen.

Den lokalkännedom som finns i nätverket är ovärderlig. Den gör att kyrkorna kan agera snabbt när katastrofen inträffar. Men även att vi kan finnas kvar och delta i återuppbyggnadsarbetet, långt efter den akuta katastroffasen.

Målet med alla Svenska kyrkans katastrofinsatser, är att människorna som drabbats ska återfå hopp, värdighet, och ett psykiskt och socialt välbefinnande.

Hur arbetar Svenska kyrkan med katastrofinsatser?

De som drabbats måste involveras

Svenska kyrkan arbetar för att drabbade människor ska kunna vara aktivt delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av katastrofinsatser. När vi arbetar med flyktingar, utser vi till exempel lokala kommittéer och ledare, som är med och organiserar verksamheten.

Bland flyktingar finns det människor med olika kunskaper och utbildning. I närområdet finns det kanske lokala producenter som kan leverera förnödenheter.

Men bakom varje nummer finns ett människoöde. Någon som tvingats bryta upp och lämna allt i hopp om ett liv bortom krig, oroligheter och fattigdom.

HOpp och värdighet

Att människor själva kan påverka sin situation är viktigt för deras möjlighet att återhämta sig. Det handlar också om att tillvarata de resurser som redan finns hos de drabbade eller i närområdet. 

Målet med alla Svenska kyrkans katastrofinsatser är att människorna som drabbats ska återfå hopp, värdighet, och ett psykiskt och socialt välbefinnande.  

68 miljoner människor på flykt

Krig, oroligheter, fattigdom och klimatförändringar, tvingar miljontals människor från sina hem. Över 68 miljoner människor är på flykt – det är en ofattbar siffra att ta in. Men bakom varje nummer finns ett människoöde, någon som tvingats bryta upp och lämna allt i hopp om ett liv bortom krig, oroligheter och fattigdom.

Vi finns på plats

Svenska kyrkan finns genom ACT-alliansen på plats i stora flyktinglägren på Afrikas horn, i grannländerna kring Syrien och bland internflyktingar i Irak. Genom vår lokala närvaro är vi på plats och kan tala direkt med de berörda – och snabbt agera när nya omständigheter uppstår.

Vi sänder regelbundet ut personal som utbildar våra partners i att ge psykosocialt stöd. Det är ett område Svenska kyrkan har specialkompetens inom.