Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Psykosocialt arbete

Svenska kyrkan har särskild kompetens i att bemöta och stödja människor i katastrofsituationer. Läs mer om vårt psykosociala förhållningssätt.

Människor i katastrofsituationer måste först av allt få stöd med mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet. Samtidigt är det viktigt att vi ger stödet på ett sätt som stärker människors livsmod och inte får dem att känna sig hjälplösa. Den risken är stor i en situation när de redan känner sig oroliga och förvirrade. 

Ge trygghet och stöd

Varken människor eller samhällen fungerar som de ska när katastrofen slår till. Men vi människor har en inneboende motståndskraft som hjälper oss att hantera även svåra motgångar. 

Psykosocialt stöd handlar om att ge trygghet och stöd så att människor själva kan hantera sin situation. 

Flyktingarnas kunskaper kommer till god användning

När flyktingar pratar med varandra kommer de själva på förslag till sådant som kan underlätta deras liv. Även deras olika yrken, kunskaper och erfarenheter kommer till användning. 

När människor tar sig an arbetsuppgifter skapar det trygghet och mening i en förvirrad och orolig situation. Det ger en känsla av kontroll.   

Situationen vände med fotbollsturneringen

Kathy Angi, medlem i Svenska kyrkans psykosocial personalpool, berättar om en situation i Malawi där ungdomarna var väldigt arga, frustrerade och otåliga.

– Varje lag fick en boll och t-shirts och ordnade en fotbollsturnering. De fick också fröer och en gemensam trädgård. Där började de odla och kunde sälja det de odlade för att få mer pengar till exempel till laget.

– De började arbeta tillsammans förutom att de spelade fotboll. På så vis styrdes rastlösheten och ilskan om till något positivt.

Grönsaksodling gav en känsla av kontroll

I en annan katastrofsituation kom vändpunkten när de drabbade fick möjlighet att odla i säckar med jord utanför sina bostäder. 

När grönsaker började komma upp fick familjerna bättre mat - och de kände sig stolta. 

– Det är fantastiskt att se människor bli stolta och få kontroll över sina liv igen! säger Kathy Angi.   

Psykosocialt arbetssätt sprids till fler

En viktig uppgift för Kathy och de andra i den psykosocial personalpoolen är att utbilda lokala medarbetare som i sin tur utbildar andra i ett psykosocialt förhållningssätt.

Det finns också en webbsida med material för lokala medarbetare. Sidan har ett vardagligt språk och är enkelt uppbyggd så den fungerar också när datorkapacitet, elnät och internetanslutning fungerar dåligt.

"Jag älskar att det är något alla kan göra"

– En av de saker jag älskar med det psykosociala förhållningssättet är att det är något som alla kan göra, sammanfattar Kathy Angi. Det kräver inte universitetsutbildning.

– Det här är något vi som kyrka kan använda när vi möter kulturer och samhällen världen över. Det är en del i kyrkans arbete att bygga fred och utveckling över världen. 

Maria Sandell

Hopp mitt i katastrofen

Att de drabbade själva får påverka och delta i katastrofarbetet har visat sig vara det bästa sättet för dem att bearbeta svåra händelser.

  • I ett flyktingläger utses därför om möjligt lokala kommittéer och ledare bland flyktingarna som är med och organiserar verksamheten.
  • Matlagningen har visat sig vara meningsfullt. Att själv få laga den mat man är van vid när man vill stärker människor. Och för föräldrar är det läkande att själva kunna ge sina barn mat. 
  • I utsatta situationer är bemötandet extra viktigt. Människor måste få organisera begravningar och begrava sina döda på ett värdigt sätt.
  • Det är viktigt för trygghet och integritet att se till att det går att tvätta sig privat och att det är säkert att gå till toaletter och tvättplatser på natten.
  • Vi tror på lekens läkande kraft och arbetar därför för att skapa utrymmen för lek åt barn som kommer till flyktingläger. Där kommer också mammorna att mötas och då kan de prata med varandra hur de bäst kan stödja sina barn.
  • För äldre barn och ungdomar kan fritidsaktiviteter och sport vara läkande.
  • En gemensam plats att tvätta kläder kan bli ett ställe där människor ses och löser problem.
  • Vi arbetar för mötesplatser och tolerans över religionsgränser. Här är religiösa ledare viktiga.