Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ge i kollekten

Vissa söndagar går kollekten i hela Svenska kyrkan till Svenska kyrkans internationella arbete. En församling kan också ta upp extra kollekter till det internationella arbetet.