Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fakta om Svenska kyrkans internationella arbete

Som kristna är vi övertygade om att varje människa har rättigheter och är oändligt värdefull. Därför har vi ett självklart uppdrag att arbeta också internationellt. Det gör vi genom Svenska kyrkans internationella arbete.

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation. Varje människa har ett okränkbart människovärde. Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar allt vårt arbete: vi vill stärka människors egen förmåga och möjlighet att förändra.

Tillsammans är vi starka

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen som består av över 143 och trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen. Kyrkostyrelsen är vårt högsta beslutande organ.Vid kyrkokansliet i Uppsala finns internationella avdelningen. Runt om i Sverige finns basen för vårt arbete; engagerade i stift och församlingar.