Prata med oss

Fastekampanjen 2017

Mjölken sätter barnen i skola

En familj som inte har mat för dagen får en mjölkko. Mjölken ger näring. Försäljning av mjölken sätter barnen i skola.

– Koprojektet är väldigt resultatinriktat. Jag har jobbat med det i tio år nu. Men fortfarande kan jag bli förundrad. ”Kan en ko verkligen åstadkomma allt det här?

Det säger Patricia Mchome och spänner sina bruna ögon i mig. Tillsammans med henne reser vi runt i fattiga regioner som Kahama och Nzega i nordvästra Tanzania.

barnen går hungriga till skolan

– Här svälter människor. Här har människor inte råd att skicka sina barn till skolan. Här bor människor som kanske inte har ett eget hem, utan som måste bo inneboende hos släktingar, säger Patrica Mchome och fortsätter:

Glad flicka håller upp ett mjölkglas
Cecilia Pascal Mabula, ett av de barn som nu kan äta sig mätt och gå i skolan. Bild: Magnus Aronson/Ikon

– Här har folk inte råd att gå till sjukhuset när de är sjuka. Det här är låginkomstområden som präglas av gamla traditioner. Flickor och kvinnor är till exempel inte involverade i beslut.

– Vi pratar alltså om byar där man inte har råd att dricka te på morgonen. Där det är en omöjlighet att få ihop tre mål mat om dagen. Där barnen får svälta. Tänk dig själv att gå till skolan utan något i magen. Hur ska ett litet barn kunna koncentrera sig?

Kyrkorna driver ko-kalvprojektet tillsammans

Patricia Mchome är projektkoordinator för ko-kalvprojektet som drivs av evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) – en samarbetspartner till Svenska kyrkan. Tillsammans driver kyrkorna ko-kalvprojektet. Idén är enkel, men resultatet är oftast lyckat. 

fattiga får en mjölkko

En familj som lever i en utsatt situation ansöker om att få en ko, och en stiftelse tar ställning till om familjen lever upp till kraven. Om familjen blir utvald måste någon i familjen gå en två veckor lång utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning och hållbart jordbruk.

Som motprestation förbinder sig familjen att ge tillbaka två kalvar till stiftet. Kalvarna kommer i sin tur att ges bort till andra behövande familjer. Familjen åtar sig också att bygga en inhägnad till kon.

mjölken och kalvarna vänder en fattigdomssprial

En kvinna mjölkar sin ko
Langaeli Johnsson Swai och hennes familj har förbättrat hälsan tack vare mjölken som kon ger. Bild: Magnus Aronson/Ikon

– Familjen tjänar pengar på både mjölken och kalvarna. Överskottet från mjölkproduktion kan säljas på marknaden och till hotell. Och gödslet dubblerar avkastningen i jordbruket, säger Patricia och fortsätter:

– Också kalvarna kan säljas.  Den första kalven går tillbaka till projektet, den andra kan familjen behålla, den tredje går till projektet. Resterande kalvar får familjen behålla.

– Mjölken och kalvarna kan tillsammans få en fattigdomsspiral att vända. Intjänat kapital blir en grundplåt till ett annat liv – både materiellt och konkret. Kon förändrar bokstavligen livet för familjerna, konstaterar Patricia Mchome.

barn på landsbygden lever ett utsatt liv

Patricia Mchone är anställd vid kyrkans huvudkontor i Arusha, men hon jobbar ofta ute i fält. Hon reser till avlägsna byar som det tar en dag att ta sig till med bil.

– Många barn på den tanzaniska landsbygden lever ett utsatt liv och saknar helt skyddsnät. Många familjer har inte möjligheten att ta hand om sina barn, fattigdomen är hög, och sjukdomar sprids. Att små barn dör av vanliga, botbara sjukdomar är dessvärre inte ovanligt. Här finns dessutom både malaria och denguefeber.

pengar bidrar till att barnen kan gå i skolan

Den evangelisk-lutherska kyrkans långsiktiga vision, vars projekt stöds av Svenska kyrkan, är att stärka familjerna – både ekonomiskt och vad gäller medvetenheten om rättigheter.

– Om föräldrarna får det bättre ekonomiskt har de möjlighet att låta sina barn gå i skolan. Det är det allra viktigaste. Även om skolan, i alla fall det första åren, är gratis, så innebär skolan en ekonomisk satsning för föräldrarna, berättar Patricia Mchome och fortsätter:

En kopp mjölk om dagen kan förändra livet. Det låter så enkelt, men det funkar faktiskt.

Patricia Mchome, projektkoordinator för ko-kalvprojektet

– De måste betala för transporten till skolan. De måste betala för en extra skoluniform, och för skolmaterial. Och det faktum att barnen går i skolan gör att de inte kan hjälpa till med hushållsarbetet hemma. Föräldrar måste alltför ofta sätta sina barn i arbete för att få ekonomin att gå ihop. Och gymnasiet måste de betala för.

en kopp mjölk om dagen kan förändra livet

Varje dag känner hon att hennes jobb är meningsfullt.

– En kopp mjölk om dagen kan förändra livet. Det låter så enkelt, men det funkar faktiskt. Någon kan låta sina barn gå i skolan igen. En annan rätar på ryggen och får ny glöd i ögonen. Att se familjerna förändra sina liv motiverar mig. Fast jag har jobbat med det här så länge tänker jag: ”Är det verkligen så här enkelt?”.

Så långt räcker pengarna i ko och kalvprojektet

–       Utbildningsmaterial (per person): 40 kronor.

–       Två veckor lång utbildning (per person): 1 400 kronor.

–       En ko (kontrollerad av veterinär, transporterad till familj): 5 800 kronor.

–       Daglig genomsnittlig mjölkproduktion för en ko är: cirka 15 liter. En liter mjölk säljs för cirka tre kronor.