Prata med oss

Katastrofinsatser

Stöd människors kamp mot svält i Afrika

I spåren av svår torka och väpnade konflikter lider många miljoner människor av en pågående hungerkatastrof i östra Afrika. Svenska kyrkan finns på plats genom lokala partners i bland annat Somalia, Etiopien och Sydsudan. Din gåva behövs!

Akut svältkatastrof i Afrika - K251

FN larmade redan i februari 2017 om att människor dog av svält i delar av Sydsudan. Över 20 miljoner människor omfattas av hungerkatastrofen som berör människor i bland annat Nigeria, Sydsudan, Somalia och Etiopien.

Det som till en början handlade om undernäring och hunger övergick under våren i regelrätt svält. 

Svår torka de senaste åren har medfört att boskap har dött, skördar förstörts och att bristen på vatten är akut. Den pågående svältkatastrofen har av FN beskrivits som den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget.

Läget förvärras av att det pågår stridigheter och konflikt i flera av de drabbade länderna. Att säkra tillgången på mat och vatten är högsta prioritet. 

Svenska kyrkan har även en insats för människor som lever på flykt i Östra Afrika.

Det här går din gåva till:

  • Rent dricksvatten till människor och boskap.
  • Uppbyggnad av vattenförsörjningssystem.
  • Utdelning av hygienkit och informationskampanj för att hindra sjukdomsspridning.
  • Matförsörjning.
  • Försörjningsstöd - pengar så att familjer kan köpa mat.
  • Träning i förbättrad katastrofberedskap. 
  • Psykosocialt stöd. 
En flicka ler och bär på en säck med mat
Svenska kyrkans internationella arbeta samarbetar inom ACT-alliansen med Kyrkans nödhjälp, som är på plats i Somalia. Här når mat fram till svältdrabbade mitt ute i öknen i Uusgure i Somalia. Bild: Håvard Bjelland/ACT Alliansen

Allvarligt läge för Somalias redan hårt prövade befolkning

Sedan mitten på 2015 har Somalia återkommande drabbats av torka, översvämningar och påföljande sjukdomsutbrott.  Situationen förvärras av den utdragna konflikt som pågår i landet och som redan tvingat många att lämna allt och fly. 

Svenska kyrkans lokala partners stödjer några av de värst drabbade människorna som lever i Puntland regionen – den yttersta spetsen på Afrikas horn. Det handlar bland annat om vattenleveranser och att hålla utbildningar kring hygien för att förhindra sjukdomsspridning.

Seyifedin Ahmed dricker det vatten som finns tillgängligt i östra Haraghe, Oromia, ett av de områden som drabbats hårt torkan.
Seyifedin Ahmed dricker det vatten som finns tillgängligt i östra Haraghe, Oromia, ett av de områden som drabbats hårt torkan. Bild: Håvard Bjelland /NCA/ACT Alliance

Vattenbristen är AKUT i Etiopien

Den etiopiska regeringen konstaterade våren 2017 att 5,6 miljoner etiopier var i behov av matförsörjning för att överleva torkan. Många miljoner människor har en osäker tillgång till rent vatten. 

Den akuta bristen på vatten drabbar både människor och djur. Det smutsiga vattnet gör att sjukdomar sprids och djuren dör av uttorkning. Svenska kyrkans lokala partner arbetar därför  med att bygga och reparera vattenssystem för både människor och djur, samt bevattningssystem för odlingar.

Mure Moses, 3 år, från Sydsudan är ett av många barn som tillsammans med sina familjer har sökt skydd i norra Uganda. Bild: Simon Stanford /Ikon

Sydsudaneser flyr undan strider och svält

Svältkrisen och våldet har fått människor att fly i hundratusentals från Sydsudan. Sedan början av året har det dagligen kunnat passera fler tusen människor över gränserna till redan hårt belastade Kenya och Uganda. Av dessa har många varit kvinnor och barn.

- Behoven är akuta. Det humanitära stödet är absolut livsviktigt. Men denna svåra situation måste nu också uppmärksammas globalt. Det internationella samfundet har ett ansvar för att finna en varaktig lösning på konflikten i Sydsudan, som tvingar så många människor på flykt, säger Anna Garvander chef för humanitära teamet vid Svenska kyrkans internationella arbete.

Svenska kyrkan finns på plats genom ACT-alliansen och stöttar med vår tekniska kompetens och med pengar. Lutherska världsförbundet har omfördelat personal och resurser för att kunna möta de stora humanitära behoven.

Blogginlägg om torkan i Afrika

Ge till DRABBADE AV svältkatastrofen i Afrika - K251

Ge direkt via sms
Sms:a SVÄLT till 72 905 så ger du 100kr.

Swisha valfritt belopp till 9001223
ange K251 i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen med K251

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223