Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Katastrofinsatser

Stöd kamp mot hunger i östra Afrika

I spåren av svår torka, översvämningar och väpnade konflikter lider många miljoner människor av den pågående hungerkatastrofen i östra Afrika. Din gåva behövs!

Akut svältkatastrof i Afrika - K251

Över 20 miljoner människor omfattas av hungerkatastrofen som de senaste åren återkommande berört människor i bland annat Somalia, Kenya, Malawi, Zimbabwe, Sydsudan och Etiopien. Svår torka och översvämningar har medfört att boskap dött, skördar förstörts och att bristen på vatten av och till varit akut.

- Läget förvärras av att det pågår stridigheter och konflikt i flera av de drabbade länderna. Att säkra tillgången på mat och vatten är högsta prioritet. Men vi arbetar också med att människor i katastrofsituationer ska få känna värdighet och hopp, säger Else Berglund, chef för humanitära teamet vid Svenska kyrkans internationella arbete.

Sedan mitten av 2015 har Somalia återkommande drabbats av torka, översvämningar och påföljande sjukdomsutbrott. Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar med flera organisationer på plats som stödjer de värst drabbade människorna som lever i Puntland och Kismayo regionen. Det handlar bland annat om mat- och vattenleveranser till människor och boskap, samt ekonomiskt stöd till lärare för att skolundervisning ska kunna fortgå trots det svåra läget.

Det här går din gåva till:

  • Rent dricksvatten till människor och boskap.
  • Utdelning av hygienkit och informationskampanj för att hindra sjukdomsspridning.
  • Matförsörjning.
  • Försörjningsstöd – pengar så att familjer kan köpa mat.
  • Träning i förbättrad katastrofberedskap.
  • Psykosocialt stöd.
  • Ekonomiskt stöd till lärare så att skolutbildning kan fortgå trots det svåra läget.

Stöd till vattensystem och skolgång

Situationen är svår även i fler intilliggande länder, till vilka Svenska kyrkan genom insamlingen tidigare givit stöd. Men sedan juni 2018 är fokus på insatserna i Somalia.

Tack vare gåvor från insamlingen har de nu avslutade insatserna i Etiopien kunnat bidra till bland annat bevattningssystem för odlingar samt att vattensystem för både människor och djur har byggts och reparerats

I Sydsudan har gåvorna gått till bland annat mat, skolgång för barn samt så kallat psykosocialt stöd till flyktingar som behöver bearbeta sina upplevelser och få en meningsfull tillvaro.

Svenska kyrkan har även en insats för människor som lever på flykt i Östra Afrika.

Ge till DRABBADE AV svältkatastrofen i Afrika - K251

Ge direkt via sms
Sms:a SVÄLT till 72 905 så ger du 100kr.

Swisha valfritt belopp till 9001223
ange K251 i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen med K251

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223