Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Katastrofinsatser

Stöd människor i akut flyktingkris i östra Afrika

Miljontals människor är på flykt i östra Afrika. Svenska kyrkan finns på plats och bidrar med akut stöd till nyanlända flyktingar. Vi jobbar även med utbildning, skydd för utsatta barn och psykosocialt välbefinnande.

Flyktingar i östra Afrika - K216

I östra Afrika pågår inbördeskrig i flera länder. Miljontals befinner sig på flykt i sitt eget, eller närliggande länder. I regionen finns några av världens största flyktingläger och utdragna konflikter gör att många flyktingar blir fast i lägren under lång tid. 

Svenska kyrkans internationella arbete har även en insats som fokuserar på de länder och människor som nu drabbas av svält i Afrika.

Världens tredje största flyktingkris pågår just nu i Sydsudan

Sydsudan plågas sedan år av våld och stridigheter och många människor har förts bort eller dödats. Den humanitära krisen  har tvingat över 4,5 miljoner människor lämna sina hem. Tusentals människor flyr varje dag där över hälften är barn. Tillgången till mat och sjukvård är knapp vilket gör att de lever under svår press.

Över fem miljoner människor, hälften av landets befolkning, riskerar att dö av undernäring. Situationen har uppstått med anledning av torka i kombination med att hjälpinsatser stoppas av stridande parter i Sydsudan.

Sedan sommaren 2016 har över 750 000 sydsudaneser flytt över gränsen till Uganda. De är nu lika många som lokalbefolkningen i det redan mycket fattiga området i norra Uganda. Bristen på mat och vatten är akut. 

Det här går din gåva till:

 • Rent dricksvatten och sanitet (toaletter, tvättstationer och hygienartiklar).
 • Tillfälligt skydd och sovplatser för nyanlända.
 • Psykosocialt stöd (för överlevare av sexualiserat våld och andra svåra erfarenheter)
 • Skolor och skolmaterial för barn, och åtgärder för att öka läs- och skrivkunnigheten hos vuxna.
 • Yrkesutbildningar för vuxna, till exempel i sömnad och djuruppfödning.
 • Fosterfamiljer för ensamkommande flyktingbarn.
 • Utbildning i psykosocialt arbete för lokal personal.
 • Arbete för barns och kvinnors rättigheter för att förhindra barnäktenskap och könsbaserat våld.
 • Möten och samtal kring fredsbyggande och utveckling av livet i lägret.
 • Alternativa energikällor som solpaneler och gasspisar.
 • Rättsligt skydd.

Mer om situationen

Unga flyr undan våld och sexuella övergrepp

Svenska kyrkan arbetar med ett flyktingprogram som omfattar nio flyktingläger i länderna Kenya, Uganda, Djibouti, Sydsudan och Etiopien. I flyktinglägren är omkring hälften under 18 år. Många har tappat bort sina anhöriga och har tvingats fly undan våld, trakasserier och sexuella övergrepp.

Rent vatten, sanitet och psykosocialt stöd

Svenska kyrkan bidrar med de mest akuta förnödenheterna som rent vatten, sanitet, skydd och tak över huvudet. Men Svenska kyrkan finns också med i det långsiktiga arbetet. Bland annat genom att stötta det psykosociala arbetet genom att erbjuda mötesplatser och samtalsforum.

Målet är ett värdigt liv och en framtid

Att skapa försörjningsmöjligheter och förutsättningar för att barn ska kunna gå i skola samt att arbeta för barns och kvinnors situation i lägren är andra viktiga delar i arbetet. Målet är att skapa förutsättningar för ett värdigt liv i flyktinglägren och samtidigt stärka människors kapacitet och möjligheter inför framtiden.

Somalia

Geografiskt ligger Somalia i Afrikas horn och gränsar till Etiopien, Djibouti, Eden-viken, Indiska oceanen och Kenya. Människorna i Somalia lever med återkommande torka och översvämningar som orsakar förskjutning och hungersnöd. Svenska kyrkan stödjer barn och unga som är drabbade av konflikten i landet, hållbar försörjning och psykosocialt stöd. Torkan kommer fortsättningsvis påverka människorna under 2018 och där delar av landet sannolikt kommer drabbas av översvämningar.

Uganda

Sedan tidigare stöder Svenska kyrkan flyktingbosättningarna Rwamwanja och Adjumani, dit många flyktingar från DR Kongo och Sydsudan sökt sig.

Då krisen i Sydsudan förvärrats under 2017 stöder Svenska kyrkan nu även två nyöppnade flyktingbosättningar: Palorinya och Lamwo i norra Uganda.

Palorinya är avsedd för omkring 50 000 personer, men här finns nu cirka 135 000 sydsudanesiska flyktingar och behoven är enorma. I Lamwo får 40 000 nyanlända människor stöd genom projektet.

De stora flyktingströmmarna i kombination med torka har lett till att vattenförsörjning blivit en utmaning. Svenska kyrkan stödjer bland annat det intensiva arbetet med att borra brunnar och bistå med vattentransporter. Stödet går även till att bygga sanitära anläggningar så att människor får tillgång till toaletter och kan tvätta sig.

Svenska kyrkan stödjer även det psykosociala arbetet stödet i form av stress- och sorgearbete. Andra viktiga insatser är att organisera självförsörjningsgrupper och att arbeta mot könsrelaterat våld.  

Sydsudan

I Sydsudan stöder Svenska kyrkan genom partner bland annat utbildning så att människor ska kunna delta i och bidra till en fredlig utveckling i Sydsudan.

Det pågår också ett arbete för att människor och samhällen ska kunna försörja sig och klara sig bättre i tider av politisk konflikt, politisk oro och naturkatastrofer genom exempelvis hållbar livsmedelsförsörjning.

Våra samarbetspartners

 • utbildar jordbrukare
 • organiserar producentgrupper
 • delar ut utsäde
 • hjälper jordbrukare att använda nya jordbruksverktyg och förbättrade tekniker

Ytterligare exempel på Svenska kyrkans stöd i Sydsudan är arbetet för att förbättra kvinnors situation. Vi hjälper dem försörja sig till exempel genom att de får stöd att starta affärer. Vi stöder också lånegrupper som hjälper kvinnor att starta småskaliga företag. 

Kenya

De stora flyktinglägren Dadaab och Kakuma i Kenya är bland världens största, med totalt över 650 000 invånare från olika länder. 

Svenska kyrkan var tillsammans med Lutherska Världsförbundet (LVF) med och byggde upp lägret i Kakuma.

LVF är idag den största biståndsorganisationen som finns i lägret. Här bor människor som flytt från länder som Sudan, Sydsudan, Eritrea, Somalia, Demokratiska republiken Kongo, Uganda med flera.

Viktiga insatser handlar om att skapa en känsla av normalitet och trygghet för de många människor som bor en längre tid i lägren genom psykosociala stödinsatser.

Det sker bland annat genom att bidra till utbildningsinsatser och skolmaterial och att ordna med fosterfamiljer för utsatta och ensamma barn. Här pågår även arbete för att förbättra situationen för funktionshindrade och äldre människor. 

Se en film från flyktinglägret Kakuma i norra Kenya: 

Info kring hotet om stängning av Kakuma och Dadaab:

Den kenyanska regeringen beslöt i maj 2016 att de båda flyktinglägren Kakuma och Dadaab skulle stängas, men ganska snabbt drog de tillbaka beslutet för Kakuma. Senare beslöt även Kenyas högsta domstol att man inte kan stänga Dadaab, även om de flesta av invånarna där nu omlokaliserats till utkanten av Kakuma. 

Etiopien

I Etiopien arbetar vi i flyktingläger på två platser, Asayita och Bambasi. År 2011 förbjöd Eritreas regering internationella hjälporganisationer att verka i landet. Sedan dess har många eritreaner flytt över gränsen till Etiopien och till lägret i Asayita.

I de etiopiska lägren bidrar Svenska kyrkan bland annat med psykosocialt stöd så att människor ska hitta tillbaka till trygghet och mening i tillvaron. Vi ordnar samtalsgrupper där de boende kan diskutera hur livet i lägret kan göras bättre och skapar sysselsättning för lägrets många ungdomar.

GE till flyktingar i Östra Afrika - k216

Ge direkt via sms
Sms:a ÖSTRA AFRIKA till 72 905 så ger du 100kr.

Swisha valfritt belopp till 9001223
Ange K216 i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen K216

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223