Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Alla nyblivna föräldrar får ett erbjudande om att döpa sitt barn.

Odöpta ungdomar som deltar i konfirmandundervisningen döps före sin konfirmation. Svenska kyrkan erbjuder också dopundervisning och dop för alla vuxna som ännu inte är döpta. Dopet är ett av kyrkans sakrament och kyrkan döper, därför att Jesus Kristus har uppmanat oss till detta. Själva dopgudstjänsten är en fest där vi alla firar att en ny medlem blir en del av vår gemenskap.

Dopet är kostnadsfritt

Dopklänning

Dopklänning finns finns att låna kostnadsfritt. Vill du låna den, meddela det när du bokar dopet.

Dopkaffe
Det är gratis att låna församlingsgården för fika efter dopet. Du bokar den samtidigt som dopet.

 

Vill du döpa dig eller ditt barn? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vem skall döpas? Här anger du uppgifter om den som skall döpas. Om anmälan gäller flera personer så fyll i ett formulär för varje person. I fältet övrigt längst ner kan du då ange att personerna "hör ihop".

I Härnösands pastorat finns sju kyrkor. Härnösands domkyrka, Hemsö kyrka, Häggdångers kyrka, Högsjö kyrka, Stigsjö kyrka, Säbrå kyrka och Viksjö kyrka. Ett dop kan också ske på en annan plats, t.ex. i hemmet.

Dopkaffe? Vid många dop kommer fler människor än vad familjen kan ta emot i hemmet. Då kan man låna lokal av oss. Ange nedan om du önskar låna lokal.

Svenska kyrkan välkomnar nya dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är ny lag från och med den 25 maj 2018. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Allt som kan identifiera en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra noga och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. Om du är medlem i Svenska kyrkan och vill veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig ska du vända dig till personuppgiftssamordnare i Härnösands pastorat, Franzéngatan 18, 871 31 Härnösand. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på harnosand.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0611-288 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information och bokning:

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan Härnösand

Församlingsexpedition

Festlig inledning på medlemskapet

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.