Dags för dop?

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Alla nyblivna föräldrar får ett erbjudande om att döpa sitt barn.

Dopet är en högtid full av glädje. Att döpas i Svenska kyrkan är en helig handling där du blir en del av en världsvid kristen gemenskap och Sveriges största
medlemsburna organisation. Ett dop kan ske i församlingens vanliga gudstjänt på söndagen eller i en separat dopgudstjänst. I våra församlingar erbjuder vi ett antal doptider varje helgfri lördag. Passar inte tiden försöker vi ordna dopet på en annan tid som passar er.

anpassningar efter läget med corona 

Dop går att ha i kyrkan ungefär som vanligt men ej med fler än 50 personer samlade. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar även er som tänkt besöka oss att respektera dessa. Sprid ut er i kyrkan. Undvik kontakt. Personer som fyllt 70 år eller på annat sätt tillhör en riskgrupp uppmanas att stanna hemma. Under den här perioden har prästerna inte möjlighet att utföra dop i hemmet.

Vi lånar ut våra lokaler för dopfika, endera i egen regi eller med värdinnans hjälp. Tyvärr upplåter vi inte våra kök med anledning av coronapandemin. Diskrum, porslin, kyl/frys osv får inte användas av dopfamiljer just nu på grund av smittskyddsskäl för vår egen personal och verksamhet, allt för att minska risken för smittspridning. 

För konfirmander och vuxna 

Odöpta ungdomar som deltar i konfirmandundervisningen döps före sin konfirmation. Svenska kyrkan erbjuder också dopundervisning och dop för alla vuxna som ännu inte är döpta. Dopet är ett av kyrkans sakrament och kyrkan döper, därför att Jesus Kristus har uppmanat oss till detta. Själva dopgudstjänsten är en fest där vi alla firar att en ny medlem blir en del av vår gemenskap.

Dopklänning

Dopklänning finns finns att låna kostnadsfritt. Vill du låna den, meddela det när du bokar dopet.

Välkommen att kontakta oss för frågor kring dopet!

Vill du döpa dig eller ditt barn? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vem ska döpas? Här anger du uppgifter om den som ska döpas. Om anmälan gäller flera personer så fyll i ett formulär för varje person. I fältet övrigt längst ner kan du då ange att personerna "hör ihop".

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

I Härnösands pastorat finns sju kyrkor. Härnösands domkyrka, Hemsö kyrka, Häggdångers kyrka, Högsjö kyrka, Stigsjö kyrka, Säbrå kyrka och Viksjö kyrka. Ett dop kan också ske på en annan plats, t.ex. i hemmet.

Dopkaffe? Vi lånar ut våra lokaler men under pågående coronapandemi upplåter vi inte köken för alla att vistas i. Diskrum, porslin, kyl/frys osv får inte användas på grund av smittskyddsskäl för vår egen personal och verksamhet. Allt för att minska risken för smittspridning.

Svenska kyrkan välkomnar nya dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är ny lag från och med den 25 maj 2018. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Allt som kan identifiera en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra noga och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. Om du är medlem i Svenska kyrkan och vill veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig ska du vända dig till personuppgiftssamordnare i Härnösands pastorat, Franzéngatan 18, 871 31 Härnösand. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på harnosand.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0611-288 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information och bokning:

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan Härnösand

Församlingsexpedition