Dags för dop?

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Alla nyblivna föräldrar får ett erbjudande om att döpa sitt barn.

Dopet är en högtid full av glädje. Att döpas i Svenska kyrkan är en helig handling där du blir en del av en världsvid kristen gemenskap och Sveriges största medlemsburna organisation. Ett dop kan ske i församlingens vanliga gudstjänt på söndagen eller i en separat dopgudstjänst. I våra församlingar erbjuder vi ett antal doptider varje helgfri lördag. Passar inte tiden försöker vi ordna dopet på en annan tid som passar er.

För konfirmander och vuxna 

Odöpta ungdomar som deltar i konfirmandundervisningen döps före sin konfirmation. Svenska kyrkan erbjuder också dopundervisning och dop för alla vuxna som ännu inte är döpta. Dopet är ett av kyrkans sakrament och kyrkan döper för att Jesus Kristus har uppmanat oss till detta. Själva dopgudstjänsten är en fest där vi alla firar att en ny medlem blir en del av vår gemenskap.

Dopklänning

Dopklänning finns att låna kostnadsfritt. Vill du låna den, meddela det när du bokar dopet.

Välkommen att kontakta oss för frågor kring dopet!