Ett par glasögon är placerade framför en psalmbok.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänstordning för dop

Här kan du följa hela ordningen för dopgudstjänsten, med olika alternativ av texter.

Det ingår alltid minst två psalmer som prästen placerar in i gudstjänstordningen. I ordningen nedan finns det förslag på var de kan placeras. 

Den lilla stjärnan till vänster om en handling betyder att alla i församlingen står upp. 

Klockringning

Musik

Samlingsord

Psalm  

Inledningsord

Det finns fler inledningsord prästen kan välja mellan.

Präst: Dopet ger glädje,
skapelsens Gud är nära.
Dopet ger upprättelse,
vi får förlåtelse.
Dopet ger välsignelse,
vi får helig Ande.
Dopet ger hopp,
vi får leva, dö och uppstå med Jesus Kristus.

Tackbön 

Det finns flera tackböner att välja mellan.

Präst: Vilket namn har ni gett ert barn/Vilket är ditt namn?
Förälder eller dopkandidaten svarar: NN.
Präst/ledare/förälder:
Gud (vi är här i förundran och tacksamhet över livet).
Tack för NN.
(Tack för NN.)
Tack för det liv vi får dela med varandra.
Tack för gåvan du ger och förtroendet du visar oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till NN/henne/honom/de barn som vi fått ansvar för.
I Jesu namn.
Församling: Amen.

Bibelläsning 

Präst/ledare: Folk kom till Jesus med barn
för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike
som ett barn kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem
och välsignade dem.
mark 10:13–16

Befrielsebön

Präst: Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hennes/hans namn i Livets bok
och bevara henne/honom i ditt ljus, nu och alltid.
Ta emot korsets tecken (på din + panna,
på din + mun och på ditt + hjärta).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig
att vara hans lärjunge.
Församling: Amen.

eller

Präst: Gud, du som helar världens brustenhet,
bevara NN i din kärlek, nu och alltid.
Ta emot korsets tecken (på din + panna,
på din + mun och på ditt + hjärta).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.
Församling: Amen.

Psalm/musik

Bibelläsning/bibelläsningar 

Präst/ledare: kan inleda med orden:

Vi döper eftersom Jesus sa:
Präst: P/L Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Matt 28:18–20 (läs på bibeln.se)

Doptal

Doptalet är ett fast moment, och föreslås hållas här eller efter dophandlingen
och välkomnandet.

Psalm/musik 

Dopbön 

Vatten hälls i dopfunten, om detta inte skett tidigare.

Det finns flera alternativa dopböner.

Präst: Låt oss be. 
Präst: (O) Gud, vi tackar dig 
för att du i dopets källa 
låter det vatten strömma fram 
som ger världen liv. 
Sänd ditt ord och din Ande, 
så att hon/han/de som nu ska döpas i detta vatten 
blir renade från syndens skuld. 
Föd henne/honom/dem till ett nytt liv i Kristus 
och förena henne/honom/dem med ditt folk. 
För vår Herres Jesu Kristi skull. 
Församling: Amen. 
 
Eller 
 
Präst: Gud, du möter oss i Jesus Kristus. 
Vi tackar dig 
för att vi i dopet 
får ta emot syndernas förlåtelse. 
Kom med ditt ord och din Ande, 
och gör detta vatten till en nådens källa. 
Församling: Amen. 
 
Eller 

Präst: Gud, 
du som i Kristus har förenat oss med dig, 
med varandra 
och med hela din skapelse. 
Tack för att du i dopet 
ger oss del i 
din Sons liv, död och uppståndelse. 
Tack för att du gör detta vatten till en nådens källa. 
I Jesu Kristi namn. 
Församling: Amen. 

* Trosbekännelsen 

Prästen kan fortsätta enligt något av följande alternativ:

Präst: Vill ni att ert barn ska döpas /Vill du döpas till
denna tro och vara en del av Kristi (världsvida) kyrka?
Föräldrarna eller dopkandidaten svarar: Ja

eller

Präst: Detta är den tro som vi döps till (i Kristi världsvida kyrka).
I den får vi leva och dö
för att uppstå till evigt liv.

* Dophandlingen 

Präst: NN, jag döper dig
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Livets Gud,
uppfyll NN med din heliga Ande,
och hjälp henne/honom
att dag för dag leva i sitt dop.

Välkomnande 

Doptal 

Doptal är ett fast moment, och föreslås hållas här eller efter bibelläsning.

Psalm/musik 

Förbön 

Herrens bön 

Välsignelsen

Psalm 

Sändningsord 

Musik