Foto: Kim Jacobsen

Greta Thunberg och Sara-Elvira Kuhmunen: Mod och motstånd – unga utmanar och tar plats i klimatfrågan

Söndag 25 september 15.00 - 15.45

Seminarium med tema Klimatkrisen:
Det är känt att mänsklig aktivitet är huvudorsaken till klimatförändringarna, liksom vad som behöver göras för att bromsa den globala uppvärmningen. Så varför händer inte mer, vad är det som brister i människans roll till skapelsen? Vilka är de viktigaste klimatfrågorna för Sverige just nu och hur ska Sápmis speciella förutsättningar förvaltas? Klimatomställningen kräver att vi förändrar och förändras, men vad innebär det egentligen i praktiken?

Ett samtal mellan klimataktivist Greta Thunberg och Sáminuorras förbundsordförande
Sara-Elvira Kuhmunen, under ledning av Amanda Björksell, Ageravolontär & representant för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) vid FN:s miljö- och klimatkonferenser.

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete för klimatet.

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans försoningsarbete med samiska folket. 

Arrangör: Svenska kyrkan Se människan och Bokförlaget Polaris

Här kan du ta del av allt som händer på Se människan-scenen - både live och i efterhand.