Foto: Gudmund Frenskar

Kyrkans hus i Fjärdhundra

Vår församlingsexpedition, alla medarbetare och flera av våra verksamheter finns under samma tak i Kyrkans hus på Stora vägen 22 i Fjärdhundra! Välkommen!

Mitt i Fjärdhundra samhälle, i skuggan av silon, ligger det gamla Missionshuset som sedan några år tillbaka är vårt Kyrkans hus.

De flesta av våra verksamheter håller till här, Öppen barnverksamhet, Barnkören, Kyrkokören, Onsdagsträffen med flera.
Även Kyrkorådet med utskott sammanträder i huset.

Från och med maj 2017 finns också Församlingsexpeditionen och alla medarbetare i nya och omgestaltade lokaler i Kyrkans hus.

Verksamheter i Kyrkans hus:

Öppen barnverksamhet tisdagar 13.30-15.30 samt torsdagar 9.30-11.30 (inleds med sångstund 9.30, se nedan)

Alla barn och vuxna är välkomna! 
För mer info kontakta Susann Hellstrand 0171-916 64


Kyrkokören övar varje tisdag kl 18.45-21

För mer info kontakta Åsa Lansfors Lindblom 070-879 68 54


Onsdagsträffen
för alla daglediga onsdagar kl 13.30-15.30

För mer info kontakta Susann Hellstrand 0171-916 64


Sångstund för små och stora varje torsdag kl 9.30

För mer info kontakta Åsa Lansfors Lindblom 070-879 68 54


NYHET! Församlingsafton 
varje torsdag kl 18-20
Ett nytt upplägg för våra torsdagskvällar: Vi börjar med en måltid kl 18 och 18.30-19.30 händer olika saker olika veckor - Bibelstudium v 40 o 44, Föredrag v 41, 45 o 49, Musikquiz v 42 o 46 och Liten konsert v 43 0 47 - kl 19.30 firar vi en veckomässa tillsammans.