Kyrkans hus
Foto: Gudmund Frenskar

Kyrkans hus i Fjärdhundra

Vår församlingsexpedition, alla medarbetare och flera av våra verksamheter finns under samma tak i Kyrkans hus på Stora vägen 22 i Fjärdhundra! Välkommen!

Mitt i Fjärdhundra samhälle, i skuggan av silon, ligger det gamla Missionshuset som sedan några år tillbaka är vårt Kyrkans hus.

De flesta av våra verksamheter håller till här, Öppen barnverksamhet, Barnkören, Kyrkokören, Soppmässan, Onsdagsträffen med flera.
Även Kyrkorådet med utskott sammanträder i huset.

Från och med maj 2017 finns också Församlingsexpeditionen och alla medarbetare i nya och omgestaltade lokaler i Kyrkans hus.

Verksamheter i Kyrkans hus:

Vi Coronaanpassar våra lokaler och verksamheter
och följer FHMs rekommendationer!

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län. Därför stänger vi tillfälligt ner våra verksamheter med fysisk kontakt tom tisdag 3 november.

Förrättningar, såsom dop, vigsel och begravning, och gudstjänster omfattas INTE av nedstängningen.

Karl Magnus Hansson, vik kyrkoherde


Öppen barnverksamhet 
tisdagar 9 - 12 Inställt, se ovan!
Alla barn och vuxna är välkomna!

För mer info kontakta Susann Hellstrand 0171-916 64


Kyrkokören övar varje tisdag kl 18.45 - 21 Inställd, se ovan!

För mer info kontakta Åsa Lansfors Lindblom 070-879 68 54


Träffpunkt för alla 
varje onsdag kl 13.30 - 15.30 Inställt, se ovan!

För mer info kontakta Susann Hellstrand 0171-916 64


Sångstund för små och stora varje torsdag kl 10 - 11 Inställt, se ovan!

För mer info kontakta Åsa Lansfors Lindblom 070-879 68 54


Soppmässa med bibelsamtal
varje torsdag kl 18 Inställt, se ovan!