Välkommen på soppluncher!

Nyhet Publicerad Ändrad

Här finns information om höstterminens soppluncher

Onsdag 13 september kl. 12.30

Onsdag 4 oktober kl. 12.30
Sopplunch och kanelbulle på kanelbullens dag.

Onsdag 8 november kl. 12.30