teckning av Boo kyrka

Boo kyrka håller öppet

På grund av gällande restriktioner kan vi inte bjuda in till konserter och gudstjänster som vanligt men vi firar digitala gudstjänster varje söndag kl.11.00 här på vår hemsida, Facebook och Youtube. Boo kyrka håller öppet för bön och ljuständning.

Boo kyrka håller öppet

Vi firar inga gudstjänster tillsammans men Boo kyrka håller öppet för stillhet, bön och ljuständning. Personal kommer att finnas på plats. Håll avstånd och stanna hemma om du känner minsta symtom. Max 30 personer får vistas i lokalen samtidigt.

Boo kyrka har öppet: 

  • Söndagar kl 12-14