teckning av Boo kyrka

Öppen kyrka

Boo kyrka håller öppet för stillhet, bön och ljuständning, söndagar kl 12-14.

Boo kyrka har öppet: 

  • Söndagar kl 12-14