Meny

Tips för dig som inte kan eller bör komma till kyrkan

För att skydda mig själv eller andra kan det hända att jag inte kan eller bör delta i församlingens gemensamma gudstjänstfirande. Här finns tips för hur du ändå kan fira den kristna söndagen, bland annat gudstjänstordningar för hemmabruk för alla söndagar fram till och med augusti månad.

Vi har alla tillgång till gudstjänster på radio, i tv eller på webben. Till exempel sänder flera församlingar i domkyrkopastoratet i Göteborg gudstjänster och andakter på webben, mer information om det finns här: https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsdomkyrkopastorat/fira-gudstjanst-pa-webben

Det är också möjligt för den som vill att fira en enkel gudstjänst hemma och på så sätt påminnas om gemenskapen i Kristus med kyrkan över hela jorden. Om du har tillgång till en psalmbok så kan det vara bra att veta att den oftast har både en bönboksdel, Evangelieboken med söndagarnas bibeltexter och gudstjänstordningar ur Kyrkohandboken i slutet. Psalmer kan antingen sjungas eller läsas, tyst eller högt.

Här följer förslag på en enkel ordning för att ensam eller tillsammans med andra i sitt hem fira gudstjänst utifrån söndagens tema. Du kan också med fördel ringa upp någon och be tillsammans över telefon. Om du känner att du behöver stöd i att samla tankarna kan du göra i ordning en plats särskilt för den här och andra bönestunder. Kanske med ett ljus att tända och något att fästa blicken vid, till exempel en ikon eller någon annan bild.

För att få upp ordningen för gudstjänst i hemmet på skärmen, klicka på helgdagens rubrik nedan.

5 juli 2020
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Dagens tema: Att inte döma

12 juli 2020
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ APOSTLADAGEN
Dagens tema: Sänd mig

19 juli 2020
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Dagens tema: Efterföljelse

26 juli 2020
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ KRISTI FÖRKLARINGS DAG
Dagens tema: Jesus förhärligad

2 augusti 2020
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Dagens tema: Andlig klarsyn

9 augusti 2020
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Dagens tema: Goda förvaltare

16 augusti 2020
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Dagens tema: Nådens gåvor

23 augusti 2020
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Dagens tema: Tro och liv

30 augusti 2020
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Dagens tema: Friheten i Kristus 

NÄRVARO I ORON

Känner du dig orolig eller ensam? Behöver du någon att prata med? Då kan du ringa vår samtalstelefon: 031-17 98 99. Den är bemannad vardagar kl. 10.00-12.00 och kl. 14.00-16.00. 
Är det akut når du jourhavande präst via nödnumret 112 alla dagar klockan 17-08. Samtalet är gratis.