Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Tips för dig som inte kan eller bör komma till kyrkan

För att skydda mig själv eller andra kan det hända att jag inte kan eller bör delta i församlingens gemensamma gudstjänstfirande. Här finns tips för hur du ändå kan fira den kristna söndagen, bland annat gudstjänstordningar för hemmabruk för kommande söndag.

Vi har alla tillgång till gudstjänster på radio, i tv eller på webben. Till exempel sänder flera församlingar i domkyrkopastoratet i Göteborg gudstjänster och andakter på webben, mer information om det finns här: https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsdomkyrkopastorat/fira-gudstjanst-pa-webben

Det är också möjligt för den som vill att fira en enkel gudstjänst hemma och på så sätt påminnas om gemenskapen i Kristus med kyrkan över hela jorden. Om du har tillgång till en psalmbok så kan det vara bra att veta att den oftast har både en bönboksdel, Evangelieboken med söndagarnas bibeltexter och gudstjänstordningar ur Kyrkohandboken i slutet. Psalmer kan antingen sjungas eller läsas, tyst eller högt.

Här följer förslag på en enkel ordning för att ensam eller tillsammans med andra i sitt hem fira gudstjänst utifrån söndagens tema. Du kan också med fördel ringa upp någon och be tillsammans över telefon. Om du känner att du behöver stöd i att samla tankarna kan du göra i ordning en plats särskilt för den här och andra bönestunder. Kanske med ett ljus att tända och något att fästa blicken vid, till exempel en ikon eller någon annan bild.

För att få upp ordningen för gudstjänst i hemmet på skärmen, klicka på helgdagens rubrik nedan.

21 mars 2021
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
Dagens tema: Guds mäktiga verk

28 mars 2021
GUDSTJÄNST I HEMMET PÅ PALMSÖNDAGEN
Dagens tema: Vägen till korset

 

 

NÄRVARO I ORON

Känner du dig orolig eller ensam? Behöver du någon att prata med? Då kan du ringa vår samtalstelefon: 031-17 98 99. Den är bemannad vardagar kl. 10.00-12.00 och kl. 14.00-16.00. 
Är det akut når du jourhavande präst via nödnumret 112 alla dagar klockan 17-08. Samtalet är gratis.