Mamma och son
Foto: Magdalena Vogt

Så här skriver du testamente

När du väljer att skriva ditt testamente till Act Svenska kyrkan vill vi berätta om några viktiga saker du bör tänka på.

När du ska upprätta ett testamente rekommenderar vi att du rådgör med en sakkunnig jurist eller advokat, exempelvis via en bank, begravningsbyrå eller juridisk byrå. De kan ge vägledning och stöd för att undvika att testamentet innehåller oklarheter som gör att testamentet kan förklaras ogiltigt. 

Du kan välja att ge hela kvarlåtenskapen eller en viss summa pengar, ett föremål eller annan ägodel som konst, mark eller fastighet. Den egendom, de värdepapper och värdesaker vi ärver säljs skattefritt. Act Svenska kyrkan har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

Insamlingsorganisationer som Act Svenska kyrkan är kapitalvinstskattebefriade vid försäljning av fastighet eller värdepapper.

Testamentera fastighet eller värdepapper

Om du vill testamentera en fastighet eller värdepapper är det viktigt vilken formulering du använder dig av i ditt testamente. Om du vill att Act Svenska kyrkan ska kunna dra nytta av sin skattebefrielse är det viktigt att detta anges uttryckligen i testamentet, framför allt om du skriver ett testamente som innebär att både privatpersoner (till exempel dina släktingar) och Act Svenska kyrkan ska ärva dig. Om du vill testamentera en fastighet till oss blir gåvan större om din egendom skiftas i sin helhet till oss och inte säljs av dödsboet. 

Juridiskt namn och organisationsnummer

Vill du testamentera till Act Svenska kyrkan är det viktigt att uppge det juridiska namnet och organisationsnumret. Om du vill skriva in oss som förmånstagare i ditt testamente skriver du på följande sätt: 

Trossamfundet Svenska kyrkan, 252002-6135, till förmån för Act Svenska kyrkan. 

Vittnen

Testamentet ska undertecknas och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Det ska framgå att de förstår att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara nära släkt med testator eller arvtagare. Förvara testamentet på en säker plats, gärna hos en byrå med testamentsbevakning. Det säkerställer att dina önskemål kommer att tillvaratas i samband med din bortgång. 
 

Penna, glasögon och en folder för att skriva testamente ligger på ett bord.

Vår testamentsfolder

Välkommen att läsa vår testamentsfolder eller beställa den och få den hemskickad.

Gruppbild av en man och två kvinnor som ler mot kameran.

Kontakta våra handläggare

Har du frågor om att skriva testamente eller vill veta mer om vårt arbete är du varmt välkommen att kontakta oss.