En pojke bär vattendunkar i ett torrt landskap.
Foto: Xinhua/Dong Jianghui.

Utökade humanitära insatser till Afrikas horn

Nyhet Publicerad Ändrad

Afrikas horn lider av den värsta torrperioden på decennier och över 18 miljoner människor riskerar att drabbas av svält. Act Svenska kyrkan vädjar om gåvor för att kunna stötta människor med bland annat mat, vatten och försörjning.

Somalia är hårdast drabbat av den akuta torkan som kontinuerligt förvärrats sedan början av året, men även i många delar av Kenya är följderna nu katastrofala. Bland grupper som lever som nomader med boskap syns en trend att männen känner sig tvungna att ge sig av med djuren i jakt på vatten och betesmark i andra trakter medan kvinnor, barn, äldre och individer med funktionsnedsättning lämnas kvar i extra stor utsatthet. Att boskap rör sig mot nya områden leder i sin tur till ökande motsättningar och risk för konflikter i den rådande situationen där bristen på resurser är omfattande.

Följderna av kriget i Ukraina – inte minst stigande priser på mat och bränsle – har förvärrat situationen på Afrikas horn ytterligare, och mycket tyder nu också på att den korta regnsäsong som vanligtvis infaller i regionen under oktober till december kommer resultera i mindre nederbörd än vanligt i år. Detta är särskilt oroande med tanke på den regnbrist som rått hittills.

Matransoner, rent vatten och utbildning

Situationen är så pass allvarlig att Act Svenska kyrkan genom ACT-alliansen nu går in med utökade katastrofinsatser till de tre värst drabbade länderna – Somalia, Etiopien och Kenya. Stödet går ut på att akut dela ut matransoner för att minska dödligheten i drabbade områden. Vi ser också till att människorna ska ha möjlighet att själva producera egen mat och trygga sina inkomster samt att de ska ha pålitlig och stabil tillgång till rent vatten.

En följd av den svåra situationen är att barn går miste om skolan då familjer prioriterar försörjning och överlevnad. Av den anledningen jobbar vi också för att barnen i drabbade områden inte ska gå miste om sin skolgång trots omständigheterna. Här krävs alltså akuta insatser och långsiktighet sida vid sida, något som också innebär att vi erbjuder psykosocialt stöd till drabbade.

- Behovet av gåvor till våra humanitära insatser är nu väldigt stort. Situationen på Afrikas horn är mycket allvarlig och förvärras ytterligare av det rådande världsläget. Samtidigt har vi fler svåra katastrofer i världen där vårt stöd behövs, säger Else Berglund, humanitär chef för Act Svenska kyrkan.

Våra humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår. Din gåva används där den behövs mest. För allas rätt till ett värdigt liv.