Sidas garantimodell saknas i OECDs riktlinjer

Att kombinera bistånd med kommersiellt kapital – så kallad blandfinansiering – är en viktig metod för att öka de privata investeringarna i hållbar utveckling. Den här veckan lanserar OECD nya riktlinjer för hur denna metod ska användas.

Lånegarantier är en av de viktigaste formerna av blandfinansiering. De gör det möjligt för exempelvis banker att låna ut pengar till investeringar i låginkomstländer som anses mycket riskabla. Sidas modell för att ge garantier skiljer sig från de flesta andras, eftersom det är svenska staten och inte fonderade biståndsmedel som backar upp garantierna.

- Sidas garantier kostar nästan inga biståndspengar alls. Att de inte uppmärksammas i de nya riktlinjerna är anmärkningsvärt, och mycket olyckligt.

Det menar Gunnel Axelsson Nycander i en analys av riktlinjerna. Analysen utgår ifrån de synpunkter som Act Svenska kyrkan lämnade i konsultationerna när dokumentet togs fram – vilka bland annat handlade om den svenska garantimodellen.

Flera andra synpunkter som Act Svenska kyrkan har lämnat har tagits in och stärkt budskapet att blandfinansiering är ett redskap bland många andra, att det passar i vissa sammanhang men inte alla, samt att det behöver användas med stor omsorg och öppenhet. Om det sedan räcker för att balansera den ofta överoptimistiska synen på hur mycket privat kapital som kommer att investeras i utveckling och fattigdomsminskning – det är en annan fråga.

Som ett bidrag till den fortsatta diskussionen om blandfinansiering föreslår Act Svenska kyrkan tre enkla och kompletterande riktlinjer:

  • Guideline no1. Use blended finance when it is not controversial to reach the development objective through private rather than public investments.
  • Guideline 2. Explore ways to mobilise private finance without straining scarce ODA resources. Become inspired by Sida’s model of guarantees.
  • Guideline 3. Make sure there is transparency, country ownership, and that the voices and perspectives of the local communities (more than “end beneficiaries”) are included throughout the project cycle.