Act Svenska kyrkan om riktlinjer för blandfinansiering

Nyhet Publicerad Ändrad

Act Svenska kyrkan ser blandfinansiering som ett bra verktyg. Men betonar i ett yttrande vikten av offentliga investeringar i exempelvis hälsovård, transparens och respekt för mänskliga rättigheter

Att kombinera bistånd med kommersiellt kapital – så kallad blandfinansiering – är en viktig metod för att öka de privata investeringarna i hållbar utveckling. OECD DAC, den internationella organisation som sätter upp ramarna för utvecklingsbiståndet, håller just nu på att utveckla riktlinjer för hur blandfinansiering ska genomföras. Inom ramen för en öppen konsultation har Act Svenska kyrkan deltagit i omfattande konsultationer, muntligt såväl som skriftligt. Till stor del baseras våra synpunkter på rapporten Finding its place som publicerades tidigare i vår.

Act Svenska kyrkan anser att blandfinansiering kan vara ett bra verktyg, men betonar att det inte får ersätta satsningar på offentliga investeringar i exempelvis hälsovård, och att alla insatser som genomförs genom blandfinansiering måste leva upp till höga krav vad gäller bland annat transparens och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs Act Svenska kyrkans synpunkter på riktlinje nr 1-5 i listan nedan. Läs hela rapporten Finding its place.