Foto: GOPA-DERD

Nödrop - ökat stöd till Syrien efter jordbävningarna

Nyhet Publicerad

Jordbävningarnas konsekvenser i Syrien och Turkiet är ofattbara. Akuta insatser fortsätter. Våra lokala partner inom ACT-alliansen finns på plats och ser till att människor får skydd, mat, vatten, palliativ vård och psykosocialt stöd. Din gåva behövs idag!

Akut arbete för människor som drabbats av jordbävningarna fortsätter. Act Svenska kyrkan fokuserar på insatser i Syrien där omvärldens stöd inte räckt till eller varit tillräckligt snabbt. I ett upprop, tillsammans med 34 andra organisationer, kräver nu ACT-alliansen obehindrat tillträde och massiv upptrappning av humanitära insatser i Syrien. 

Arbetet övergår alltmer från att söka efter överlevare till att ta hand om de som överlevt. I Syrien har omkring 10,1 miljoner människor påverkats dramatiskt av jordbävningarna och 5,3 miljoner människor har blivit hemlösa. 

Filtar, madrasser, hygienkit, medicin och varma måltider behövs i stora mängder när människor söker sig till kyrkor och moskéer för att undkomma kylan. Syrien har under perioden haft svåra väderförhållanden, inklusive minusgrader och snö. 

Flera insatser för att bygga upp det som har rasat

Nu förbereds också arbete för att borra brunnar för att återfå vattentillgången i de drabbade områdena. Risken för kolerautbrott ökar varje dag. Barn och gravida kvinnor riskerar att drabbas hårt. ACT-alliansen på plats ser till att borrhål tas upp och sprider information om hur människor skyddar sig mot kolera.

Många som skadats i rasmassorna behöver palliativ vård. Vi ger palliativ vård, utbildning för anhöriga som behöver vårda anhöriga i hemmet och psykosocialt stöd till människor i områden där väldigt lite hjälp nåt fram. 

Utslagna elnät drabbar vård, skolor och äldreboenden. Act Svenska kyrkans lokala partner sätter upp solpaneler på flera skolor och äldreboenden så att verksamheten kan återupptas.

Psykosocialt stöd och barn särskilda utsatthet

Skyddsanordningar har gjorts i ordning för att ge psykosocialt stöd till barn. Många barn har mist sina föräldrar och partner utreder i nuläget var dessa barn ska få bo. Barn är speciellt utsatta efter jordbävningarna, då mycket av omvärldens begränsade stöd inte prioriterat exempelvis barnvänliga platser. Vi samlar barnen och ger skydd, samtal, aktiviteter och barnkit med bland annat leksak, pyssel och sagoböcker.

Behoven är stora. Det finns en stor grupp unga flickor och pojkar som nu har total brist på möjligheter till återhämtning. Barnen bär på stort lidande och är i behov av psykosocialt stöd. Enligt en FN-rapport från slutet av 2022 är nordvästra Syrien globalt sett den värsta platsen för barn.  Efter jordbävningen kommer barns och ungas utsatthet vara än större.

Act Svenska kyrkans katastrofinsatser pågår på flera platser i världen och din gåva används där den behövs mest. Ge din gåva via formuläret eller genom om att swisha till 9001223. Skriv AKUT i meddelandefältet.

Din gåva används till:

  • Matpaket
  • Hygienkit
  • Filtar
  • Skyddslokaler, personliga skyddsinsatser
  • Psykosociala aktiviteter och samtal för barn
  • Psykosociala insatser för vuxna
  • Rent vatten
  • Palliativ vård
  • Elförsörjning

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Nödrop – jordbävningarna i Mellanöstern

Många människor har drabbats hårt av jordbävningarna i Syrien och Turkiet. Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och ser till att människor får skydd, mat och vatten. Din gåva behövs!

Två majskolvar mot blå himmel

Livräddare i fält

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Det är en fråga om fördelning – vi delar inte lika på resurserna.