Meny

Kyrkoledare i Jerusalem uttrycker djup oro över Israels annekteringsplaner

I ett uttalande uttrycker ledarna för Jerusalems 13 officiella kyrkor oro för Israels planer på att ensidigt annektera delar av Västbanken. Det väcker frågan om en fredlig lösning på konflikten som kostat så många oskyldiga människor livet någonsin kommer bli möjlig.

Kyrkoledarna ser mycket allvarligt på annekteringsplanerna och uppmanar Israel att avstå från ett ensidigt agerande som skulle leda till att det lilla kvarvarande hoppet om en framgångsrik fredsprocess går förlorat. I uttalandet uppmanas EU, FN, USA och Ryssland (den så kallade Kvartetten) att reagera på Israels planer och ta initiativ till en fredsprocess som bygger på internationell rätt – för att uppnå en rättvis och varaktig fred i den del av världen som är helig för alla de tre Abrahamitiska religionerna. Slutligen uppmanas PLO, som representant för det palestinska folket, att lösa sina interna konflikter för att enade kunna verka för fred och för byggandet av en självständig stat baserad på pluralism och demokratiska värderingar.

Läs uttalandet i sin helhet här.

En av Jerusalems officiella kyrkor är den Lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet, Svenska kyrkans systerkyrka och samarbetspartner. I ett eget uttalande upprepar biskop Sani Ibrahim Azar kyrkoledarnas gemensamma budskap. Han understryker att en ensidig annektering kommer få katastrofala följder för förutsättningarna för någon framtida fredsprocess eller en tvåstatslösning. Biskop Azar tillägger att en annektering skulle omöjliggöra en sammanhängande och livskraftig palestinsk stat. Risken är stor att den Palestinska myndigheten skulle upplösas och att extremistiska krafter skulle fylla tomrummet efter ett palestinskt ledarskap. Biskopen uppmanar vänner och systerkyrkor runtom i världen att dela kyrkans uttalande.

Läs uttalandet i sin helhet här.

Läs mer

Act Svenska kyrkan skrev nyligen, tillsammans med flera svenska bistånds- och människorättsorganisationer, ett öppet brev till de svenska riksdagspartierna att agera mot Israels planer på att annektera delar av den ockuperade Västbanken.