Insatserna på Afrikas horn gör skillnad – men regn saknas

Nyhet Publicerad

Drygt 110 000 människor har nåtts av stödet på Afrikas horn. Gåvorna till våra katastrofinsatser gör verklig och livsviktig skillnad för många. Men det regn som skulle behövas nu ser ut att utebli.

Översiktsbild av ett flyktingläger i ökenlandskap.
Ett läger för internflyktingar i Somalia. Foto: LWF Kenya Somalia Program Team

Afrikas horn har nu varit drabbat av ihållande torka under tre år. Det senaste året har varit extremt torrt i stora delar av Somalia, Kenya och Etiopien, vilket resulterat i att människor lever i matosäkerhet, att mångas boskap har gått förlorad och att massvis av människor tvingats fly, något vi rapporterat om tidigare. Även under den kommande våren väntas mycket liten nederbörd. Om regnet inte kommer i tillräckligt mängd så blir behovet av stöd snart ännu mer omfattande. 
 
– Många människor har lånat pengar i hopp om att kunna betala tillbaka när situationen förbättras, men situationen har fortsatt vara kritisk, och att sälja svältande djur har visat sig vara mycket svårt. Kombinerat med höga matpriser har tillvaron blivit mycket svårhanterad för människor, säger Jacob Ansved, programsamordnare för Östra Afrika.

Livräddande insatser hittills

Porträttbild av Jacob Ansved.
Jacob Ansved, programsamordnare för Östra Afrika på Act Svenska kyrkan.

Genom ACT-alliansen har Act Svenska kyrkan bland annat sett till att människor i kritiska situationer fått paket som innehållit bland annat majsmjöl, bönor, matolja, salt och majs/soja-blandning. Detta stöd har varit direkt livräddande för många.

Vattentankar har köpts in och vatten distribueras med lastbil i torra områden. Hygienprodukter har delats ut. I syfte att minska risken för sjukdomsutbrott har informationskampanjer hållits kring hygien. 

– Genom våra partner på plats har vi kunnat identifiera självhjälpsgrupper där människor hjälper varandra i denna mycket pressade situation. Vi stöttar dessa grupper med utbildning i hantering av pengar samt kapital för investering i lokala försörjningsaktiviteter, vilket på sikt kommer att hjälpa dessa grupper att stötta fler människor, säger Jacob.

För fred och utbildning

För att situationen inte ska leda till ökade konflikter mellan människor på flykt och de som redan varit bosatta i områden dit många flytt så har dialogforum hållits för ökad sammanhållning och fredlig samlevnad. Att barns skolgång ska kunna fortsätta trots svårigheterna har också varit ett prioriterat område. 
 
Dialog har förts med religiösa och politiska makthavare för att lättare nå åt till så många som möjligt. 
 
Totalt har över 110 000 människors nåtts av stödet genom ACT-alliansen. Men situationen är fortsatt svår och kan bli ännu svårare om regionen inte får det regn den behöver inom de närmsta månaderna.  
 
Act Svenska kyrkans katastrofinsatser pågår på flera platser i världen. Vi finns på plats före, under och efter katastrofen. Tillsammans med lokala partner ser vi till att din gåva används där den behövs mest, och den gör skillnad.

Vita säckar med text på.
Paket med olika livsmedelsprodukter har delats ut för att människor ska kunna få i sig näring. Foto: CWS.

Act Svenska kyrkan stöttar människor på Afrikas horn med:

  • Mat, rent vatten och hygienartiklar
  • Stöd för egen försörjning
  • Sjukvård, skydd och psykosocialt stöd 
  • Utbildning och information 
  • Strategisk utdelning av kontanter
  • Riskreducerande åtgärder 

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Två majskolvar mot blå himmel

Livräddare i fält

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Det är en fråga om fördelning – vi delar inte lika på resurserna.