Foto: Magnus Aronson /IKON

Humanitärt stöd till drabbade i Tigray, Etiopien

Act Svenska kyrkan ger stöd till 11 000 människor i Tigrayregionen i Etiopien med anledning av konflikten mellan regeringsstyrkor och Tigray People’s Liberation Front (TPLF). De humanitära insatserna handlar bland annat om tryggt boende, renovering av vattenpumpar och kontantstöd för att säkerställa näringsrik mat. Insatserna motsvarar fem miljoner kronor som Sida har beviljat.

Act Svenska kyrkan kan tack vare samarbetet med lokala partner på plats och med hjälp av Sida-medel nu snabbt gå in med stöd till 11 000 personer.

– Vi bistår bland annat med kontantstöd för att säkerställa näringsrik mat. Bland de som nås av stödet finns små barn och ammande och gravida kvinnor, säger Else Berglund, chef för Act Svenska kyrkans humanitära enhet.

Vidare kommer 500 familjer få tillgång till tryggt boende, flertalet vattenpumpar kommer repareras och hygienartiklar kommer att delas ut.

En annan viktig del i stödet till dem som drabbats är att se till det psykosociala välmåendet och att minska spänningar mellan olika grupper.

– Act Svenska kyrkan har en spetskompetens inom det psykosociala området, så kallat Community Based Psychosocial Support. Insatserna innehåller därför även utbildningar och dialogtillfällen där olika aktörer är inblandade för att bidra till fredliga samhällen på lång sikt, säger Else Berglund.

Sedan väpnade strider i november utbröt i Tigray-regionen har uppskattningsvis över 60 000 flyktingar flytt till Sudan, en siffra som ökar dagligen.

– Act Svenska kyrkan har stor erfarenhet av att jobba i Etiopien och Sudan. De humanitära insatserna i Tigray är ett viktigt komplement till det redan pågående stödet till människor som flytt konflikten och som nu befinner sig i östra Sudan, säger Else Berglund.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen och behov av gåvor till våra katastrofinsatser är stort.