Global bönedag mot svält!

Nyhet Publicerad

Söndagen 21 maj ber vi för de medmänniskor som är drabbade av hungersnöd och svält. Nu krävs akuta insatser för att rädda liv. Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar med partner i flera av de drabbade länderna.

Svenska kyrkan har tillsammans med organisationer världen över ställt sig bakom ett upprop från Kyrkornas världsråd och All Africa Conference of Churches om att i år göra 21 maj till en global bönedag mot svält.

Bakgrunden till uppropet är den pågående svältkatastrofen i Afrika, som av FN beskrivs som den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget. Hela 20 miljoner människor i bland annat Etiopien, Nigeria och Somalia är drabbade av svår hungersnöd. I Sydsudan konstaterades redan i februari att människor dör på grund av brist på mat och vatten.

Det är första gången på sex år som FN proklamerar att svält råder i världen. Nu behövs akut nödhjälp för att rädda liv. Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar med partners i flera av de drabbade länderna för att hjälp ska nå fram till de drabbade.

Den svåra torkan de senaste åren har gjort att boskap har dött, skördar förstörts och bristen på vatten är akut. Dessutom förvärras situationen av väpnade konflikter i flera av de drabbade länderna.

På många platser kommer församlingar att delta i förbönen under söndagens gudstjänster. Den som vill kan skriva sin egen bön i sociala medier och använda taggen #praytoendfamine. 

Världskarta med kyrkor

Pray to end famine

Deltagande kyrkor och organisationer över världen kan lägga in sina aktiviteter på en interaktiv karta. Klicka på bilden för att se mer.