Bild på man som vandrar över en uttorkas slätt.
Foto: Sajjad HUSSAIN / AFP

Enorma humanitära behov i världen

Nyhet Publicerad Ändrad

Just nu pågår många parallella katastrofer i världen som förvärrar situationen för människor som redan lever i utsatthet. De humanitära behoven har ökat kraftigt under coronapandemin och konsekvenserna av klimatförändringar och kriget i Ukraina, såväl som naturkatastrofer, slår hårt mot de allra mest sårbara. Det handlar om liv och död.

Miljoner människor riskerar att hamna i akut hungersnöd

FN varnar för att världen står inför en matkris. Människor som lever i fattigdom drabbas hårt av att tillgången på vete, gödsel och bränsle begränsas. Minst 50 länder är exempelvis beroende av Ryssland och Ukraina för 30 procent av sin veteförsörjning.

Även torka och värmeböljor slår hårt mot många länder i världen. Ny forskning visar att länder i Sydasien, som redan i dag är tätt befolkade och svårt drabbade av torka, kommer att få fem extra värmeböljor per år om utsläppen fortsätter som idag. Resultatet kan bli matbrist, dödsfall och flyktingströmmar. Temperaturer över 40 grader i skuggan är direkt livshotande.

Behovet av gåvor större än någonsin

Konfliktdrabbade nationer utan marginaler i Afrika, Mellanöstern och övriga Asien drabbas i dag hårt. Act Svenska kyrkans humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår. Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan redan på plats när katastrofer inträffar och kan snabbt mobilisera resurser dit de bäst behövs. Din gåva gör skillnad!

I dagsläget stödjer Act Svenska kyrkan flertalet pågående katastrofer, bland annat i Afghanistan, Pakistan och Afrikas horn

Afghanistan

Hundratals familjer i Paktika och Khost i Afghanistan har förlorat sina hem på grund av den kraftiga jordbävning som ägde rum i landet den 22 juni. Många människor saknar just nu tillgång till mat, vatten och tak över huvudet. Kraftiga efterskalv försvårar situationen och har orsakat ytterligare dödsfall och skador. 

Act Svenska kyrkans partner vädjar nu om finansiellt stöd till de individer som är i störst behov av akuta insatser. Initialt handlar det om att säkra tillgången till mat, tak över huvudet, hälsovård som inkluderar psykosocialt stöd samt icke medicinska förnödenheter såsom madrasser, hushållsartiklar, tält, presenningar och hygienpaket. Vår partner mobiliserar initialt stöd till 200 familjer, men hoppas kunna nå ytterligare 1000 familjer. Din gåva behövs! 

Bild på man som står utanför sitt förstörda hus i Afghanistan.
Foto: Saifurahman Safi/Xinhua

Pakistan

Just nu lider Pakistan och dess befolkning av en allvarlig värmebölja med extrema temperaturer, som leder till akut vattenbrist och hälsoproblem i delar av landet. April i år (2022) var den varmaste månaden på 61 år och den 15 maj registrerades 51 grader celsius. Omkring 3,4 miljoner människor som lever under fattigdomsgränsen i Karachi och Umerkot påverkas hårt av den svåra värmen. 

I maj utfärdade Pakistans meteorologiska avdelning (PMD) en varning för torka som orsakats av mindre nederbördsmängder än normalt. Situation förvärras av värmeböljaliknande förhållanden över hela landet. Pakistan är en av 23 nationer som har upplevt konsekvent torka under de senaste två åren (2020-2022). Forskare har varnat för att de höga temperaturerna är kopplade till klimatförändringar och fler än en miljard människor i regionen befaras drabbas av värmerelaterade konsekvenser.

Act Svenska kyrkan stödjer, genom lokala partner, tre värmeböljecenter i Sindhprovinsen som vänder sig till riskgrupper. Dessa samlingsplatser är utrustade med bland annat bårar och piedestalfläktar och tillhandahåller första hjälpen samt möjlighet att ge uttorkade personer dropp, kosttillskott och vätskeersättning. Din gåva gör skillnad!

Afrikas horn

Afrikas horn lider av den värsta torrperioden på decennier och över 18 miljoner människor riskerar att drabbas av svält.

Somalia är hårdast drabbat av den akuta torka som förvärrats sedan början av året, men även i många delar av Kenya är följderna nu katastrofala. Bland grupper som lever som nomader med boskap, tvingas männen ge sig av med djuren i jakt på vatten och betesmark. Det leder i sin tur till ökande motsättningar och risk för konflikter då bristen på resurser är omfattande. Kvinnor, barn, äldre och individer med funktionsnedsättning lämnas kvar i extra stor utsatthet. 

Följderna av kriget i Ukraina – med bland annat stigande priser på mat och bränsle – har förvärrat situationen på Afrikas horn ytterligare. Act Svenska kyrkan vädjar om gåvor för att kunna stötta människor med bland annat mat, vatten och försörjning.

Våra humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår. Din gåva används där den behövs mest. 

Exempel på hur din gåva gör skillnad:

  • 190 kr räcker till en veckas matranson för en familj på sex personer. 
  • 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger.
  • 1 200 kr räcker till att säkra årlig vattentillgång för en familj. 

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder människors liv

Din gåva räddar liv och lindrar nöd

Ge en gåva