Klassisk bild från Almedalen med Visby i bakgrunden
Foto: Emil Olsenmyr

Act Svenska kyrkan i Almedalen

Nyhet Publicerad Ändrad

Efter två års pandemiuppehåll är Almedalsveckan tillbaka och pågår mellan den 3 och 7 juli, nu i ett lite kortare format. När utmaningarna i såväl Sverige som i vår omvärld är större än på länge, är det viktigt att delta i de demokratiska samtal som lägger grund för en god politik framåt.

Act Svenska kyrkan finns på plats i Almedalen och kommer att bidra till samtal om såväl dagens bistånd som framtidens internationella samarbete. Vi fortsätter att, tillsammans med fler än 50 organisationer från det svenska civilsamhället, mobilisera för att Sverige fortsatt ska visa solidaritet med människor i utsatthet i världen. Sverige har länge gett en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd, men i juni fattade regeringen beslut om göra avräkningar från biståndsbudgeten. Sverige har råd med en hundradel för världen.

Under veckan deltar Act Svenska kyrkan även i samtal om bland annat konflikten i Mellanöstern och kommer att genomföra enskilda möten med olika beslutsfattare. På plats finns också Ageravolontärer från Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan  för att manifestera för att rädda biståndet, samt lyfta vikten av att ungas röster hörs och lyssnas till i den svenska politiken. 

Välkommen till Act Svenska kyrkans arrangemang under Almedalsveckan!

Vilken värld vill vi se? - Ett samtal om värderingar, teologi, drömmar och aktivism

Dag: Måndag 4 juli
Tid: 13.00-13.45 
Arrangör: Act Svenska kyrkan, PMU, Diakonia
Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Beskrivning: Vi möts för att lyfta blicken från dagsaktuella kriser tillsammans med teologer och unga ideellt engagerade och fråga oss vilket samhälle vill vi bygga? Hur vill vi engagera oss för världen? Vill vi fortsätta att ge en hundradel till världen?

Medverkande: Antje Jackelén, Ärkebiskop i Svenska kyrkan, Pavlos Cavelier Bizas, SSU, Elin Hjelmerstam, LUF, Pontus Danforth, PMU Unga vuxna

Mer information: Almedalsveckans officiella program

Global Solidarity beyond aid 

Dag: Tisdag 5 juli
Tid: 9.00-9.45 
Arrangör: Act Svenska kyrkan/Act Church of Sweden
Plats: Donnersgatan 6, "Sverige i världen"

Beskrivning: Development cooperation is still characterised by a colonial, "North helps South" narrative. But the world is different today. Global Public Investment is an initiative to develop modern and mutual forms of cooperation. Can it be the pathway to transform the debate and practice on international aid?

Medverkande: Anton Ofield-Kerr, Expert Working Group on Global Public Investment, Erik Lysén, Act Svenska kyrkan, Ulrika Modéer, UNDP, Joar Forssell, Member of Parliament, The Liberals

länk till livesändning och visning i efterhand: Global solidarity beyond aid - YouTube

Mer information: Almedalsveckans officiella program

Seminarier där Act Svenska kyrkan medverkar 

Hur kan vi stödja en rättvis fred mellan Israel och Palestina?

Dag: Måndag 4 juli
Tid: 17.00-18.00
Arrangör: Vänskapsförbundet Sverige-Israel
Plats: fartyg, Elida

Beskrivning: Få konflikter skapar lika mycket känslor och debatt, även långt borta i Sverige. Men vad kan vi göra i Sverige för att stödja en positiv utveckling? Två organisationer som länge arbetat med frågan och ibland haft olika uppfattningar diskuterar detta tillsammans med UD:s politiska ledning.

Medverkande: Robert Rydberg, Kabinettsekreterare, Utrikesdepartementet, Erik Lysén, Chef, ACT Svenska Kyrkan, Ulf Perbo, Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Fredrik Hedlund, Moderator, Förbundsrektor Sensus.

Mer information: Almedalsveckans officiella program. 

The Nordic Models and the Middle East

Dag: Tisdag 5 juli
Tid: 12:30 - 13:15
Arrangör: Hanaholmen, Ålands fredsinstitut
Plats: fartyg, Michael Sars, "Plats 604b på Holmens kajplats 10"

Beskrivning: Can Nordic models like the Åland example and the two national language solution in Finland be a model for a future democratic one-state solution for Israel-Palestine?

Medverkande: Iyad Masrouji, Business leader, Social Activist, Roger Haddad, Member of Parliament, Anna Sundström, Secretary general, Olof Palmes International Centre
Erik Lysén, Acting director, ACT Church of Sweden.

Mer information: Almedalsveckans officiella program

Sveriges utvecklingspolitik efter valet - partiutfrågning i Almedalen 

Dag: Tisdag 5 juli
Tid: 16:00-17:45
Arrangör: Concord Sverige 
Plats: Sverige i världen, Sidas scen i Almedalen på Donnersgatan 6

Beskrivning: Vad vill partierna förändra i bistånds- och utvecklingspolitiken om de får makten efter riksdagsvalet i höst? Var går skiljelinjerna och vad kan de samarbeta kring? Vi frågar ut partiernas talespersoner om biståndet, klimatpolitiken, Agenda 2030, jämställdhet, företagens och civilsamhällets roll, och vad de vill driva under Sveriges ordförandeskap i EU.

Bekräftade medverkande: Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, Helena Storckenfeldt, Moderaterna, Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, Joar Forssell, Liberalerna, Magnus Ek, Centerpartiet, Maria Ferm, Miljöpartiet.

Samtalet modereras av Esther Flores Sedman, PMU, och Henrik Fröjmark, Act Svenska kyrkan.

Mer information: Se Facebook evenemang.

Studenternas främsta valfråga - klimatkrisen

Dag: Onsdag 6 juli
Tid: 14.30 -15.00
Arrangör: Gröna Studenter
Plats: Specksrum 4, "Ingång Mellangatan 60, Gotlands Kulturrum"

Beskrivning: För landets studenter är klimatfrågan den viktigaste inför valet. Studenter är också den enda väljargrupp som sätter klimatet främst. Vilka drivkrafter ligger bakom? Hur kan det komma sig att studenterna är ensamma om att sätta klimatet främst? Behöver och kan klimatfrågan breddas?

Medverkande: Johanna Sandahl, Ordförande, Naturskyddsföreningen
Erik Lysén, Chef, Act Svenska kyrka.

Mer information: Almedalsveckans officiella program.

Mer information om Svenska kyrkans program under Almedalsveckan hittar du på Svenska kyrkans webbplats. 

Kontaktpersoner

Har ni frågor om våra seminarier eller vill komma i kontakt med våra deltagare? Välkommen att kontakta personerna nedan.

 

Stefan Håkansson, pressekreterare
0768-000102
stefan.hakansson@svenskakyrkan.se

Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare
Gunnel.Axelssonnycander@svenskakyrkan.se
Twitter: @gunnelanycander