Foto: Jesper Wahlström /Ikon
Julinsamlingen 2020

För alla flickors rätt till ett värdigt liv

Miljontals flickor världen över lever under förtryck och utsätts för hot, våld och övergrepp - bara för att de är flickor. Det kan vi aldrig acceptera. Ta ställning för alla människors lika värde.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

För dig som vill vara med i julinsamlingen

Julinsamlingen pågår från första advent 2020 till trettondagen 2021.

För dig som är ombud eller anställd finns mer information om kampanjen på Act Svenska kyrkans intranät.  Tack för ditt engagemang!

Fler sätt att stödja

  • Bli månadsgivare
  • Swish 9001223
  • Bankgiro 900-1223
  • Plusgiro 90 01 22-3
  • Från utlandet
    SWIFT/BIC: NDEASESS,
    IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Svensk insamlingskontroll