Tre unga flickor varav en håller upp ett påpekande finger i luften
Foto: Jesper Wahlström
Julinsamlingen 2021

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv i julinsamlingen 2021.

Flickor utsätts dagligen för övergrepp som bottnar i djupt rotade åsikter och normer kring kvinnors och flickors roll i samhället. I julinsamlingen 2021 lyfter Act Svenska kyrkan alla flickors rätt till ett värdigt liv.  Under rubriken ”Bryt en tradition”,  kämpar vi tillsammans mot tvångsäktenskap, könsstympning och andra skadliga traditioner. 

För dig som vill vara med i julinsamlingen

Julinsamlingen pågår från första advent 2021 till trettondagen 2022.

För dig som är ombud eller anställd finns mer information om kampanjen på Act Svenska kyrkans intranät.  Tack för ditt engagemang!

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.

Varje dag berövas flickor sina rättigheter

Alla människor är lika mycket värda, men i många delar av världen finns en föreställning om att pojkar är mer värda än flickor. Ett av de största brotten mot mänskliga rättigheter är det globala förtrycket av flickor och kvinnor. Varje dag berövas flickor sina grundläggande rättigheter så som rätten till utbildning och rätten att äga sin kropp och sitt liv.   

Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grundproblemen. 

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till våra liv, inte minst de vi förknippar med advent, lucia och jul. Men det finns också traditioner som fråntar flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sitt liv. Tvångsäktenskap och könsstympning är exempel på skadliga traditioner.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga utmanar Act Svenska kyrkan orättvisor och förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner!

Bryt en tradition

Fler sätt att stödja

  • Bli månadsgivare
  • Swish 9001223
  • Bankgiro 900-1223
  • Plusgiro 90 01 22-3
  • Från utlandet
    SWIFT/BIC: NDEASESS,
    IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Svensk insamlingskontroll