Tre unga flickor varav en håller upp ett påpekande finger i luften
Foto: Jesper Wahlström
Julinsamlingen 2021

Bryt en tradition

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till våra liv, inte minst de vi förknippar med advent, lucia och jul. Men det finns också traditioner som fråntar flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sitt liv. Tvångsäktenskap, könsstympning och könsrelaterat våld är exempel på skadliga traditioner.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan mot orättvisor och förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Så här kan gåvorna göra skillnad

 • Kurs om könsroller 760:-
  Gruppsamtal om traditioner och om livet leder till förändring. Det ger män nya roller att leva i, och både män och kvinnor ett bättre liv. 760 kr räcker till en workshop om könsroller för en person i Centralamerika. 
 • Studiestöd 580:-
  Att fullfölja grundskolan och få en examen i högre studier ger jobb, trygghet och självständighet. 580 kr räcker till ett års skolstipendium för en flicka i Indien. 
 • Skyddsnät mot könsstympning 300:-
  Flickor som riskerar könsstympning behöver hjälp att fly till ett säkert boende, där de kan få stöd att förändra sina föräldrars beslut. 300 kr räcker till att en vuxen stödperson under en månad kan hjälpa flickor från könsstympning i Tanzania.
 • Kurs i sexualkunskap 250:-
  Preventivmedelsrådgivning och utbildning om kropp och sexualitet, för både flickor och pojkar, ger livsviktig kunskap för att ta kontroll över sitt liv. 250 kr räcker till utbildning i sexualkunskap för 10 ungdomar i Tanzania. 
 • Juridisk hjälp 150:-   
  Jämställda lagar, och kunskap om dessa, behövs för att säkerställa att barn inte gifts bort och att flickor och pojkar har samma rätt att ärva och äga mark. 150 kr räcker till familjerättsutbildning för en person i Palestina.

Bryt en tradition

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.

Varje dag berövas flickor sina rättigheter

Alla människor är lika mycket värda, men i många delar av världen finns en föreställning om att pojkar är mer värda än flickor. Ett av de största brotten mot mänskliga rättigheter är det globala förtrycket av flickor och kvinnor. Varje dag berövas flickor sina grundläggande rättigheter så som rätten till utbildning och rätten att äga sin kropp och sitt liv.   

Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grundproblemen. 

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner

Flickor utsätts dagligen för övergrepp som bottnar i djupt rotade åsikter och normer kring kvinnors och flickors roll i samhället. I julinsamlingen 2021 lyfter Act Svenska kyrkan alla flickors rätt till ett värdigt liv.  Under rubriken ”Bryt en tradition”,  kämpar vi tillsammans mot tvångsäktenskap, könsstympning och andra skadliga traditioner som krossar drömmar och slår sönder liv varje dag. 

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Fler sätt att stödja

 • Bli månadsgivare
 • Swish 9001223
 • Bankgiro 900-1223
 • Plusgiro 90 01 22-3
 • Från utlandet
  SWIFT/BIC: NDEASESS,
  IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Svensk insamlingskontroll