Meny
Julinsamlingen 2019

För alla flickors rätt till ett värdigt liv

Miljontals flickor världen över lever under förtryck och utsätts för hot, våld och övergrepp - bara för att de är flickor. Det kan vi aldrig acceptera. Ta ställning för alla människors lika värde.

I julinsamlingen 2019 lyfter vi de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för att hon är flicka.

Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv. Alla flickor ska själva kunna påverka sin framtid. De ska själva få välja hur och med vem de vill leva sitt liv. De äger rätten att bestämma över sin egen kropp. Förtrycket och övergreppen på flickor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Hon ska få säga ja till det hon vill

Flickor och kvinnors ses i många kulturer som egendom. När en kvinna eller flicka gifts bort är det något som män betalar för eller får betalt för. Då har en man rätten att bestämma över henne, för att han faktiskt äger henne.

Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och äga mark och annan egendom påverkar deras möjlighet att försörja sig och ha inflytande på familjens ekonomi. Vi arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och social trygghet.

 • Fler än 30 000 flickor gifts bort - varje dag.
Act Svenska kyrkans julinsamling 2019 Bild: Jesper Wahlström

Hennes liv ska vara helt

Könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på övergrepp som flickor utsätts för. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom och deras främsta värde kopplas till reproduktion. Tidiga graviditeter kan leda till svåra skador eller till att flickor inte kan eller får gå i skolan. Vi arbetar för flickors och kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.

 • Fler än 10 000 flickor könsstympas - varje dag. 
Act Svenska kyrkans julinsamling 2019 Bild: Jesper Wahlström

Hon ska kunna skriva sin egen historia

Fattigdom och traditionella, kulturella och religiösa normer bidrar till att många familjer inte prioriterar skolgång för sina döttrar. Utbildning kan ge kunskap om rättigheter och ökar möjligheterna att kunna navigera i och påverka samhället. Vi arbetar för flickors rätt till utbildning för att de ska ha möjlighet till egen inkomst och ökad makt över sitt liv.

 • Fler än 780 miljoner människor kan inte läsa och skriva. 2/3 av dem är flickor och kvinnor.
Flicka bakom ett staket som drömmer om att ha samma rättigheter som pojkar
Act Svenska kyrkans julinsamling 2019 Bild: Jesper Wahlström

Fler sätt att stödja

 • Bli månadsgivare
 • Swish 9001223
 • Bankgiro 900-1223
 • Plusgiro 90 01 22-3
 • Från utlandet
  SWIFT/BIC: NDEASESS,
  IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Svensk insamlingskontroll

För dig som vill vara med i julinsamlingen

För dig som är ombud eller anställd finns mer information om kampanjen på Act Svenska kyrkans intranät

Julinsamlingen pågår från första advent 2019 till Trettondedag jul 2020.

Tack för ditt engagemang!