Kollage över fem partner.
Foto: Ligistfilm, Magnus Aronson, Anneli Ekström.
Stå på modets sida

Makten, modet och styrkan att agera

Tillsammans med partner över hela världen arbetar Act Svenska kyrkan för att bekämpa orättvisor och förtryck. Tillsammans har vi makten, modet och styrkan att agera.

Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar – därför är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla och påverka sina liv och samhällen.

Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi vill lyfta fram det modiga och hoppfulla arbete som många av våra partner gör i världen för att minska våld, bygga fred och lägga grunden till försoning. 

Tillsammans med våra partner arbetar Act Svenska kyrkan bland annat för:

  • Att kvinnors och ungdomars röster ska höras och respekteras i samhället och att de inkluderas i demokratiska processer och fredsarbete. 

  • Att fler, särskilt pojkar och män, ska inkluderas i arbetet för att uppnå genusrättvisa som ett led i att minska våldet. 

  • Att skapa förutsättningar för människors, särskilt kvinnors, handlingskraft att med gemensamma krafter förändra en till synes många gånger hopplös situation.  

...och mycket, mycket mer. Tillsammans gör vi skillnad! 

Möt några av våra modiga partner

Porträttbild Larry Madrigal

Larry Madrigal, Centralamerika

Larry arbetar för att fler, särskilt pojkar och män, ska inkluderas i arbetet för att uppnå genusrättvisa som ett led i att minska våldet. Fokus i vårt arbete ligger på att synliggöra den machokultur som genomsyrar regionen och som är en stor källa till våld.

Porträttbild Mai Jarrar

Mai Jarrar, Palestina

Mai arbetar för att stärka människors, särskilt kvinnors, motstånds- och handlingskraft. Med gemensamma krafter förändrar de sina förutsättningar i en till synes många gånger hopplös och mycket komplicerad livssituation.

Porträttbild Sostina

Sostina Takure, Zimbabwe

Sostina arbetar för att kvinnors och ungdomars röster ska höras och respekteras i samhället. För att uppnå hållbar fred, bygga demokratiska processer och bygga upp samhällen som präglats av konflikter under många år är det helt avgörande att inkludera kvinnor som aktörer.

Porträttbild Dalia Al Mokdad.

Dalia Al Mokdad, Libanon

I Libanon pågår en revolution. Dalia Al Mokdad är en stolt del av den. Dalia kämpar mot religiös våldsextremism och maktmissbruk. Hon värnar öppenhet och mångfald och ser sig själv som en världsmedborgare, som en del av något större.

Porträttbild Anabella Sibrián

Annabella Sibrián, Guatemala

Annabella är verksam i Guatemala, Honduras och El Salvador – en av världens mest våldsamma regioner. Hon beskriver en verklighet fundamentalt annorlunda den i Sverige. En verklighet där våldet har normaliserats och där många människor förlorat sin förmåga till empati för att överleva.

Man står på ett torg iklädd väst och axelremsväska. Han ser beslutsam ut.

Edwin Mosquera, Colombia

Viljan att förändra omvärlden väcktes tidigt för Edwin och upplevelsen av krigets grymhet blev en drivkraft för honom. Han kämpar dagligen med att skydda lokalbefolkningen, utkräva deras rättigheter och värna om deras mänskliga värdighet.