Foto: Ligistfilm, Magnus Aronson, Anneli Ekström.
Stå på modets sida

Makten, modet och styrkan att agera

Tillsammans med partner över hela världen arbetar Act Svenska kyrkan för att bekämpa orättvisor och förtryck. Tillsammans har vi makten, modet och styrkan att agera.

Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar – därför är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla och påverka sina liv och samhällen.

Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi vill lyfta fram det modiga och hoppfulla arbete som många av våra partner gör i världen för att minska våld, bygga fred och lägga grunden till försoning. 

Tillsammans med våra partner arbetar Act Svenska kyrkan bland annat för:

  • Att kvinnors och ungdomars röster ska höras och respekteras i samhället och att de inkluderas i demokratiska processer och fredsarbete. 

  • Att fler, särskilt pojkar och män, ska inkluderas i arbetet för att uppnå genusrättvisa som ett led i att minska våldet. 

  • Att skapa förutsättningar för människors, särskilt kvinnors, handlingskraft att med gemensamma krafter förändra en till synes många gånger hopplös situation.  

...och mycket, mycket mer. Tillsammans gör vi skillnad! 

Möt några av våra modiga partner