Alla själars dag

Alla själars dag infaller söndagen efter alla helgons dag. Traditionellt är det den dag man minns och hedrar sina döda närstående.

På många håll tänds ljus för alla församlingsbor som avlidit under året. Men på många håll sker detta numera redan på lördagen, eftersom traditionen att då gå till kyrkogården vuxit sig stark.

Budskap om uppståndelsen
Alla själars dag handlar också om oss själva och vår egen död. Enligt kristen tro är döden inte slutet. Gud har lovat att låta oss uppstå så som Kristus uppstod. Det finns en koppling mellan alla själars dag och påskhelgens budskap om uppståndelsen. Alla själars dag upphörde i samband med reformationen att vara helgdag i protestantiska länder och övertogs av allhelgonadagen.

Kontakta redaktionen

 

//