Svenska kyrkan i siffror

Foto: Jim Elfström/IKON

Svenska kyrkans preliminära medlemsstatistik för 2013 visar att 65,9 procent av befolkningen, 6,4 miljoner personer, tillhör Svenska kyrkan. Slutgiltiga siffror och verksamhetsstatistik presenteras i maj 2014.

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskade under 2013 med 1,4 procent jämfört med året innan. Sammanlagt valde 71 693 personer (1,13 procent av medlemmarna) att lämna kyrkan. Siffran är betydligt högre än året innan, men samtidigt ungefär lika stor som sist det var kyrkoval. Valåret 2009 lämnade 1,10 procent av medlemmarna Svenska kyrkan.  

Antalet personer som under 2013 aktivt valde att gå med i Svenska kyrkan, 8 355 stycken, är det högsta under 2000-talet. Till aktivt inträde räknas nya medlemmar som är 12 år eller äldre.

Förra året blev även 51 658 barn under 12 år medlemmar i Svenska kyrkan i samband med att de döptes. Av barn med minst en kyrkotillhörig förälder döptes 69,7 procent. Andelen döpta barn av alla nyfödda är 48,4 procent.

Under 2013 avled 73 718 av Svenska kyrkans medlemmar och totalt minskade andelen medlemmar i Svenska kyrkan med 1,4 procent jämfört med 2012.   


Preliminär medlemsstatistik för 2013 sorterad på församling [excel] >>

Preliminär medlemsstatistik för 2013 sorterad på stift [excel] >>

 

Om statistiken

Svenska kyrkans verksamhetsstatistik sammanställs genom att församlingarna räknar hur många deltagare de har i exempelvis gudstjänster, barnverksamhet och konfirmandgrupper.

För varje kalenderår rapporterar de in uppgifterna till Svenska kyrkan där de jämförs med tidigare års statistik. Uppgifterna som församlingarna lämnar kompletteras med uppgifter om den svenska befolkningen.
 
Svenska kyrkan har samlat in verksamhetsstatistik sedan 1970. Siffrorna när det gäller in- och utträden månadsvis har en viss eftersläpning på grund av sen inrapportering från församlingarna.

 

 

 

 

Aktuell medlemsstatistik

Svenska kyrkan har cirka 6,4 miljoner medlemmar. Under 2014 har hittills 1 810 personer (döpta barn ej medräknade) blivit medlemmar och 6 602 personer valt att lämna Svenska kyrkan.
(OBS siffrorna är preliminära.)

Inträden och utträden 2014 månad för månad (pdf) >>

Statistik för 2013 publiceras under våren 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//