Svenska kyrkan i siffror

Foto: Jim Elfström/IKON

Nästan 6,4 miljoner människor, vilket motsvarar 65,9 procent av Sveriges befolkning, tillhör Svenska kyrkan. Det visar statistiken från 2013, där det även framgår att det förra året gjordes sammanlagt 15,6 miljoner gudstjänstbesök och 98 736 personer sjöng i någon av Svenska kyrkans 5 182 körer.

Antalet personer som under 2013 aktivt valde att gå med i Svenska kyrkan, 8 377 stycken, är det högsta under 2000-talet. Till aktivt inträde räknas nya medlemmar som är 12 år eller äldre.

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskade under 2013 med drygt en procent jämfört med året innan. Sammanlagt valde 71 700 personer (1,1 procent av medlemmarna) att lämna kyrkan. Siffran är betydligt högre än året innan, men samtidigt ungefär lika stor som sist det var kyrkoval. Valåret 2009 lämnade 1,10 procent av medlemmarna Svenska kyrkan.  

Om statistiken

Svenska kyrkans verksamhetsstatistik sammanställs genom att församlingarna räknar hur många deltagare de har i exempelvis gudstjänster, barnverksamhet och konfirmandgrupper.

För varje kalenderår rapporterar de in uppgifterna till Svenska kyrkan där de jämförs med tidigare års statistik. Uppgifterna som församlingarna lämnar kompletteras med uppgifter om den svenska befolkningen.
 
Svenska kyrkan har samlat in verksamhetsstatistik sedan 1970. Siffrorna när det gäller in- och utträden månadsvis har en viss eftersläpning på grund av sen inrapportering från församlingarna.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell medlemsstatistik

Svenska kyrkan har cirka 6,4 miljoner medlemmar. Under 2014 blev 7 542 personer (döpta barn ej medräknade) medlemmar i Svenska kyrkan och 46 177 personer valde att lämna kyrkan.

Siffrorna är preliminära. Slutgiltiga siffror presenteras under våren 2015.

Inträden och utträden 2014 månad för månad (pdf) >>

Inträden och utträden 2015 månad för månad (pdf) >>
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//