Påsk

Foto: Kristina Johansson/IKON

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Evangeliet, det glada budskapet, är budskapet om att det enskilda människolivet eller världen inte är fångad i dödens och förstörelsens liv.

Palmsöndagen
Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. På Palmsöndagen berättar vi om den händelse som också inleder adventstiden, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

Skärtorsdagen
Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna. Han grips efter att Judas mot en betalning av 30 silvermynt har avslöjat för dem var Jesus finns och gett honom en kyss som tecken för soldaterna på vem som är Jesus.

Långfredag
Efter att Jesus gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus som fattar beslutet att han ska dömas till döden för att ha gjort anspråk på att kallas judarnas kung. Han blir dödad genom att hängas på avrättningsredskapet korset, det vi minns på långfredagen.

Påskdagens morgon
Den tredje dagen efter han dött uppstår Jesus från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort.

Annandag påsk
Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de vem han är.

Kontakta redaktionen

Bibeltexter

Skapad: 2012-02-10 17:10:00
 • Matteusevangeliet 28:1-20
 • Markusevangeliet 16:1-14
 • Lukasevangeliet 24:1-12
 • Johannesevangeliet 20:1-18
 • Första Korinthierbrevet 15:12-21
 • Första Korinthierbrevet 15:53-57
 • Romarbrevet 6:3-11

Läs bibeltexterna på bibeln.se

Psalmer

Skapad: 2012-02-10 17:10:00
 • 146 Vad ljus över griften
 • 153 Livet vann, dess namn är Jesus
 • 154 Dina händer är fulla av blommor
 • 155 Herren lever, våga tro det
 • 461 O natt av ljus som ej kan dö
 • 463 Gråt inte mer, Maria
 • 743 Var glad för Kristus lever
 • 870 Gud du andas genom allt
 • 873 Om vår värld tar slut imorgon

 

//