Foto: AdobeStock

Församlingar

Församlingarna är basen för Svenska kyrkans liv och verksamhet. I Uddevalla pastorat finns fyra församlingar och ett gemensamt kansli.

Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Våra fyra församlingarna har tillsammans omkring 20 000 medlemmar.

Är du osäker på vilken församling du tillhör? Här kan du enkelt söka >

Bäve församling

Bäve är en levande Jesuscentrerad församling där barnen har en självklar plats. Vi vill skapa möjligheter att engagera sig för andra människor och för en bättre värld, både i vårt närområde och i ett större perspektiv. Läs mer om Bäve församling

Dalabergs församling

Dalabergs församling är en plats för både tro och tvivel – en varm atmosfär som ger hopp och mening i en trasig värld. Vår verksamhet präglas av delaktighet och mångfald, där samhällsengagemang, integration och religionsdialog är viktiga delar. Läs mer om Dalabergs församling

Lane-Ryrs församling

I Lane-Ryr ligger mycket fokus på familjeverksamheten och våra stora barngrupper. Vårt mål är att vara bygdens kyrka och en naturlig samlingspunkt för församlingsborna. Våra gudstjänster präglas av enkelhet och delaktighet där musiken spelar en viktig roll. Läs mer om Lane-Ryrs församling

Uddevalla församling

Uddevalla församling vill vara en mötesplats där Guds liv ständigt strömmar, tas emot och ges åt varandra. En plats där människor får möta Gud, sig själv och varandra. Gudstjänsten är vårt centrum och den firas i högmässans form, förankrad i kyrkans traditionella liturgi. Läs mer om Uddevalla församling

Angränsande församlingar

Inom Uddevalla kommun finns ytterligare tre församlingar inom Svenska kyrkan: Bokenäset, Herrestad och Ljungskile