Foto: Anders Gustafsson

Kyrkor och lokaler

Lokaler

Hällesjö-Håsjö, Stugun, Borgvattnet